Index arrow Slánská akademie arrow Slánská akademie volného času – J. B. Santini (I.)
Slánská akademie volného času – J. B. Santini (I.) Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
10.10. 2011 10:27

ico_kralovicePodzimní exkurze Slánské akademie volného času byla věnována architektuře vrcholného baroku, stavitelskému dílu Jana Blažeje Santiniho. První kapitolu jsme otevřeli v Mariánské Týnici v proboštském kostele Zvěstování Panny Marie. Zasvěcenou průvodkyní a interpretkou architektury nám ten den byla PhDr. Irena Bukačová, která v úvodu setkání vyzdvihla význam osobnosti nedávno zesnulého prof. Mojmíra Horyny, který se mimořádným způsobem zasloužil o poznání a obnovu díla tohoto architekta. Irena Bukačová spolupracovala s prof. Mojmírem Horynou, a to nejen na obnově kostela v Mariánské Týnici, po celou řadu let. Památku tohoto významného českého historika umění připomíná i busta před vstupem do chrámu. V této souvislosti rovněž podtrhla zásluhy dalších spolupracovníků, a to zejména statika ing. Jindřicha Rineše, který se podílel i na řadě oprav památek na Slánsku.

Nato popsala anabázi obnovy zanikající památky, na které se po roce 1989 podílelo mnoho místních řemeslníků. Dále nás seznámila s ikonografií kostela, která kralovice_1se váže k oslavě Panny Marie, přičemž památná socha Zvěstování Panny Marie byla po zrušení kláštera umístěna na hlavním oltáři farního kostela v Kralovicích. Ten se ostatně stal, po prohlídce nové originální expozice muzea, i naší další zastávkou putování. Zde zaujala renesanční architektura spojená s rodinou Gryspeků, která se výrazně uplatňuje portálem i renesančním klenutím. Irena Bukačová poutavě přiblížila účastníkům osudy rodiny Gryspeků a uvedla i skvělou renesanční památku – Epitaf Floriána Gryspeka z Gryspachu (1593). Hudební tečku dopoledního programu – zvuk památných varhan od J.J. Mundta – obstaral Ing. Václav Mikulecký.

Odpolední program se opět týkal díla Jana Blažeje Santiniho, zejména architektonického skvostu – nevelké kaple Jména Panny Marie v Mladoticích (stavitel plaský opat Evžen Tytl). Jedinečným byl výklad Dr. Ireny Bukačové pod klenbou této mariánské svatyně, kde na základě listiny z roku 1710, nalezené při restaurování v roce 2009, poukázala na dílo jednotlivých umělců, kteří se na stavbě tohoto architektonického „drahokamu“ podíleli (A. Pink, P. Brandl, O. Kučera).

Poslední zastávkou byl hospodářský dvůr s opatským zámečkem Hubenov. Na jaře příštího roku plánujeme další díl exkurze za památkami v okolí plaského kláštera.

Fotografie z putování zde.

 

kralovice_konec