Index arrow Slánská akademie arrow Slánská akademie volného času - podzim 2011
Slánská akademie volného času - podzim 2011 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
15.07. 2011 11:28

ico_akademie_2011Po ukončení pátého ročníku slánské akademie jsme řadu z Vás oslovili, abyste se vyjádřili, jak dál se Slánskou akademií volného času. Provedli jsme si takový malý průzkum, anketu na internetu, zda si nakonec neříci, že v nejlepším je třeba přestat. Ukázalo se však jednoznačně, že je ve Vašem zájmu pokračovat … za tuto důvěru, věrnost společné věci a podporu jsme Vám vděčni. A tak společně připravujeme podzimní semestr … termíny sice ještě upřesňujeme, ale snad pro informaci uvítáte základní obrysy podzimního běhu … podzim zahájíme exkurzí za dílem J. B. Santiniho, tradičně se budeme věnovat ruské kultuře (letos rozhojněné o Slánské rozhovory 2011 – Rusko) a českým hradům. Aktuálně se budeme věnovat letošnímu 800. výročí narození sv. Anežky České.

 

hubenovČeský barok

sobota 8. října / Dílo J. B. Santiniho na severním Plzeňsku I. část – Mariánská Týnice a okolí

Jeden z námětů posluchačů akademie bylo seznámit se s architekturou J. B. Santiniho a připomenout si i památku významného historika umění prof. Mojmíra Horyny, který se soustavně dílem tohoto barokního architekta zabýval. A tak začneme exkurzí do Mariánské Týnice a okolí za památkami J. B. Santiniho Aichla. S kolegyní Dr. Irenou Bukačovou, ředitelkou tamního muzea, dlouholetou spolupracovnicí prof. Horyny, jsme dohodli sobotní termín 24. září a pokusíme se také rozdělit exkurzi na dvě části, podzimní (Mariánská Týnice a okolí) a jarní (cisterciácký klášter v Plasech). 

 

anezkaSvatá Anežka Česká

sobota 12. listopadu / PhDr. Miloš Sládek Svatá Anežka česká v české literatuře raného novověku

Poprvé na Slánské akademii volného času přivítáme PhDr. Miloše Sládka (*1964) – historika, archiváře a editora; studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v semináři prof. Josefa Petráně. Pracuje v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, vyučuje starší českou literaturu na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK v Praze. Z jeho odborné literatury:  Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, nakladatelství H&H, 1995; Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. nakladatelství H&H, 2000. Zásadním způsobem se podílel na vydání monumentálního barokního díla – MARTIN Z KOCHEMU, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše, Praha, 2007  (1064 stran!). Společně s dalšími spolupracovníky letos připravuje vydání reedice barokní legendy o svaté Anežce od spisovatele z přelomu 17. – 18. století od křížovníka Jana Františka Beckovského.

prosinec 

Prosinec / Za sv. Anežkou Českou do křížovnického kostela sv. Františka z Assisi u Karlova mostu v Praze Prohlídka kostela – barokní díla J. K. Lišky a Vavřince Reinera a dalších barokních mistrů, kapitulní síň s freskami Josefa Navrátila … průvodcem bude Mgr. Marek Pučalík O.Cr.

 

ruskoRuská kultura

26. 11/ Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D. Kapitoly z ruské literatury (3. část)

Slánské rozhovory 2011

Ohlas mají přednášky Mgr. Hanuše Nykla ze Slovanského ústavu AV ČR.  Další setkání s ruskou literaturou by mělo být ještě před tím podstatně rozhojněno na Slánských rozhovorech 2011, které budou věnovány právě Rusku a proběhnou 4. října 2011 v salónku, kde se scházíme na slánské akademii; Slánské rozhovory zahájíme v 9.30. Konference je rozdělena do čtyř minibloků • Ruská emigrace v Čechách po roce 1917 • Ruská literatura a myšlení • Slovanská knihovna a Rusko • Připravujeme výstavu Slovanská knihovna - součást tradic české slavistiky, která bude od začátku září zpřístupněna na chodbě Knihovny Václava Štecha ve Slaném / Pravoslavná ikona / slánské muzeum připravuje výstavu ikon Ikonopisce Antona Jaržombeka, kterou doplní Svátková ikona ze Sládečkova muzea v Kladně, několik ikon ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném a slánských soukromých sbírek. Konferenci společně se starostou města Slaného RNDr. Ivem Rubíkem uvede PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (ředitelka Slovanského ústavu AV ČR). Dále vystoupí PhDr. Marek Příhoda (Ústav východoevropských studií FF UK), PhDr. Julie Jančárková, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR), Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR), archimandrita ThDr. Marek Krupica, Th.D. (představený Pravoslavné církevní obce u chrámu sv. Václava v Litoměřicích), PhDr. Lukáš Babka (ředitel Slovanské knihovny při NK ČR), Mgr. Anastasie Kopřivová (Slovanská knihovna při NK ČR)  / doc. Mgr. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR) / Posluchači slánské akademie a další zájemci jsou srdečně zváni. 

Předběžný program (PDF)

Pro z Vás, kteří se chcete přece jen na konferenci připravit a odnést si z ní větší užitek, je doporučena tato literatura: Milan ŠVANKMAJER, Václav VEBER, Zdeněk SLÁDEK, Vladislav MOULIS, Libor DVOŘÁK - Dějiny Ruska, nakladatelství Lidové noviny (VI. vydání), 2010, jedná se o novodobé zpracování ruských dějin bez cenzury a zamlčování. Naši vynikající historici nově hodnotí ruské dějiny od počátku po dnešek. Jedinečná je kniha – Ivan SAVICKÝ, Osudová setkání, Češi v Rusku a Rusové v Čechách (1914-1938), Praha, 1999. Další informace o ruské emigraci v Čechách po roce 1917 nalezne zájemce v knihách Vladimíra Bystrova (*1935, †2010) … Vladimír BYSTROV, Osud generála, Praha, 2007 … V životopisném eseji o československém armádním generálovi Sergeji Vojcechovském komentuje Vladimír Bystrov většinou neznámé dokumenty k osudu jedné z nejvýznamnějších osobností spojených s působením československých legií v Rusku a poté budováním branné moci prvního svobodného státu Čechů a Slováků v moderních dějinách. Další jeho skvělou knihou je Z Prahy do GULAGu aneb Překáželi (Praha 1999), ve své monografii přibližuje osudy ruské porevoluční emigrace v Československu během let 1917 až 1989. Hlavní pozornost se soustřeďuje na systematickou poválečnou likvidaci poříjnové emigrace sovětskými i československými orgány. Z archivu české televize doporučujeme dva díly – Historie.cs (eu): Jiní Rusové (Anastazie Kopřivová by měla vystoupit i na Slánských rozhovorech) a Český lev a ruský medvěd (ve kterém uslyšíte názory †Vladimíra Bystrova) 

 

durdikČeské hrady

22. 10. a 19. 11. / prof. PhDr. Tomáš Durdík DrSc.  – z historie českých hradů 

Musíme připomenout, že náš tradiční milý host Tomáš Durdík se stal prvním archeologem, který obdržel Cenu Evropské unie za ochranu evropského kulturního dědictví za rok 2010 Europa Nostra 2011. Za mimořádné úsilí ji autorovi první komplexní metodiky výzkumu hradů po čtyřiceti letech vědecké práce udělí společnost Europa Nostra, které předsedá španělský pěvec a dirigent Plácido Domingo. Spolu s Durdíkem byly v různých kategoriích uznány zásluhy dalších šestadvaceti laureátů. Odborná porota českého vědce ocenila především za přínos k záchraně poškozených hradů a za to, že se věnuje nejen historii a architektuře památek, ale i jejich politickému a společenskému významu … gratulujeme! V současné době hledáme vhodné termíny pro přednášky prof. Tomáše Durdíka ve Slaném. 


 

 

 

Přihlášky na jarní semestr je třeba doručit a úhradu poplatku za semestr provést do  7.  září 2011, v tomto termínu je třeba nahlásit účast na exkurzi do Mariánské Týnice. Přihlášky s kopií potvrzení o zaplacení můžete odevzdat v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, podatelně MěÚ Slaný, Vlastivědném muzeu ve Slaném, Infocentru Slaný nebo zaslat na níže uvedenou adresu. Také je možné přihlášky předat při první přednášce.
Poplatek zůstává stejný, tedy 200,-- Kč a můžete ho uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Slaný, přiloženou poštovní poukázkou nebo převodem na účet města Slaného. Je třeba opět dodržet variabilní symbol, aby mohla být platba identifikována.
Pokud byste měli zájem přihlásit nového posluchače, je nutné, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače.

Přihláška ve formnátu PDF

 

auditorium