Index arrow Slánská akademie arrow Slánská akademie volného času – kaple Božího hrobu
Slánská akademie volného času – kaple Božího hrobu Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.02. 2011 10:00

icoÚvodní přednáška Slánské akademie volného času, kterou přednesl Mgr. Tomáš Řepa, byla věnována architektuře Božího hrobu. Absolvent katedry teorie a dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož diplomní práce se zabývala právě tímto tématem, se v úvodu zastavil u památného Božího hrobu v Jeruzalémě, naznačil jeho vývoj i podobu, která se pak stala předmětem řady kopií na evropské půdě. V tomto smyslu připomněl kapli Božího hrobu ve Zhořelci. Nato posluchače uvedl do problematiky historizující architektury, která v době baroku připomínala věřícím místa spojených se životem Kristovým (Boží hroby) a Panny Marie (Loretánské kaple) – obě tyto památky se nacházejí také ve Slaném.

auditorium

V poslední části přednášky se zabýval kaplemi Božího hrobu v době baroku v Čechách a na Moravě. Připomněl zaniklou kapli Božího hrobu u bosých augustiniánů v Praze na Zderaze (a to v souvislosti s probíhající výstavou obrazů Karla Škréty v Národní galerii), mluvil o kapli v Mikulově, patrně nejstarší stojící památce, a pak se zabýval několika Božími hroby, které pracovně nazval "slánskou skupinou".

Zaujal výklad o historii a výzdobě slánského Božího hrobu z roku 1665. Tomáš Řepa zdůraznil význam stavebníka Bernarda Ignáce z Martinic a pokusil se interpretovat reliéfní symbolickou výzdobu, která se zachovala na kamenném průčelí slánské svatyně. V rámci přednášky byla uvedena i kaple Božího hrobu ve Voticích, kterou posluchači Slánské akademie volného času navštívili na loňské podzimní exkurzi.

V souvislosti se slánskou památkou uvedl zajímavou a dodnes poměrně dobře zachovalou kapli Božího hrobu v Drahorazi (1695), která kopíruje téměř doslovně výzdobu ze Slaného. Vzhledem k dnešní úplnosti interiéru kaple v Drahorazi má tato památka význam i pro současnou obnovu interiéru slánské stavby. Studii o slánském Božím hrobě připravuje Tomáš Řepa pro muzejní ročenku Slánský obzor.

P1210885_a P1210896_aP1210890_a

 

 

 

 

P1210895_aP1210887_a P1210898_a