Index arrow Slánská akademie arrow Slánská akademie uzavřela jarní semestr přednáškou o ruské literatuře
Slánská akademie uzavřela jarní semestr přednáškou o ruské literatuře Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
19.05. 2010 11:58

nykl_icoV sobotu 15. května ukončila Slánská akademie volného času jarní běh přednášek setkáním s pracovníkem Slovanského ústavu AV ČR Mgr. Hanušem Nyklem, Ph.D. na téma Klasická ruská literatura a její inspirace pro dnešek. Přes padesát účastníků setkání tak mohlo vyslechnout inspirativní přednášku o podstatné kapitole světové literatury, která byla na našich školách před rokem 1989 interpretována více méně jednostranně, a setkat se tak s literárním uměním, které nás může oslovit právě v této době.

P1110181O tématu pravoslavného umění a ruské literatury jsme uvažovali již delší dobu. Za touto iniciativou stojí setkání s jezuitou Dr. Richardem Čemusem, který působí v Římě na papežském orientálním institutu – Richard Čemus byl dlouhodobým spolupracovníkem † Tomáše kardinála Špidlíka. Díky nim vydává nakladatelství Refugium celou řadu knih v edici Ruské myšlení. Další inspirací pro sobotní přednášku byl výtvarný svět ikon, po revoluci v Rusku odchází řada emigrantů – ruských intelektuálů do ciziny, jedním z nich byl skvělý byzantolog Nikodim Pavlovič Kondakov – zakládá v Praze za pomoci T. G. Masaryka vynikající Kondakovovův ústav, který se zabýval byzantským uměním. Samozřejmě, že  ústav „nepřežil“ období po roce 1948; s řadou ikon ze sbírek tohoto ústavu se setkáme v Národní galerii. Proto jsme měli také loni na podzim přednášku litoměřického archimandrity ThDr. Martina Marka Krupici o ikonách a pravoslavných chrámech. A tak sobotní přednáška Hanuše Nykla, kterou doprovázely malby pěredvižniků a historické portréty ruských spisovatelů, tvořila jakýsi pendant ke zmíněné přednášce.

V úvodu připomněl Hanuš Nykl unikátní postavení ruských spisovatelů v ruské společnosti, a to i vzhledem k tvrdé cenzuře, která tam panovala. Jejich díla tak nebyla pouze literaturou, estetickým zážitkem, ale nacházíme zde řešení řady otázek, které jinak nemohly být publikovány a veřejně diskutovány. Dále se Hanuš Nykl dotkl způsobu interpretace ruské literatury, jak byla přednášena před rokem 1989. Tehdy bylo třeba Dostojevského literární dílo odsouváno, a to jako mravní mor a nákaza ruské duše, neboť ničím nepodporovalo pozitivní a budovatelské cíle socialistického Ruska … a tak se ujal pejorativní termín „dostojevština“. Ale Fjodor Michajlovič Dostojevskij není pouze spisovatel Chudých lidí a Uražených a ponížených, ale spisovatel – filosof a teolog.

nykl_Web_2U další spisovatelské osobnosti Nikolaje Vasiljeviče Gogola připomněl Hanuš Nykl vícevrstevnatost jeho díla, než je u nás tradičně chápáno. Kdy například jeho proslulý Revizor není jen tragikomickou férií o totální korupci, ale i jakýmsi upozorněním, že by společnost měla očekávat jiného Revizora, Soudce shůry, který se … jak stojí v jedné z her Járy Cimrmana (Posel z Liptákova) … již „nezakecá“. Více významových poloh je třeba hledat také u základního díla Ivana Alexandroviče Gončarova – Oblomov, kterého není možné charakterizovat jen jako "lenocha na peci" …Vzhledem jednostrannému ideovému pohledu na díla ruských spisovatelů od tehdejších kritiků zůstala stranou i v české veřejnosti vynikající díla Nikolaje Leskova a A. F. Pisemského.

Poslední dovětek k sobotní přednášce … dívali jsme se na vynikající obraz ruského malíře Něstěrova (vlevo)  – jsou na něm Pavel Florenskij (vpředu) a Sergej Bulgakov … Hanuš Nykl se však již nezmínil, že i on vypovídá o tragičnosti ruských dějin. Dva vynikající myslitelé – duchovní Florenskij (Hanuš Nykl jej překládal) a intelektuál Bulgakov … ten byl vyhoštěn s ostatními intelektuály na "lodi spisovatelů" v roce 1922 do Paříže, kde působil na teologickém a filosofickém institutu sv. Sergeje, je dodnes překládán a studován… Duchovní Florenskij měl osud mučedníka… od roku 1928 v exilu, od roku 1933 v pracovním táboře … a v roce 1937 odsouzen k smrti a zastřelen na popravišti asi 20 km u Petrohradu, jeho hrob neznáme …i o tom svým způsobem bylo sobotní setkání. Několik obrázků z přednášky naleznete v galerii.

Slánská akademie volného času zahájí podzimní semestr v září. O termínu budeme včas informovat.

 

nykl_web1