Index arrow Slánská akademie arrow Slánská akademie volného času - jaro 2010
Slánská akademie volného času - jaro 2010 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.01. 2010 12:24

akademie_icoV jarním cyklu přednášek Slánské akademie volného času přivítáme již tradiční hosty, s prof. Tomášem Durdíkem budeme putovat po českých hradech a po roce se vrátím k židovským památkám. Potřetí navštívíme expozici malířství 19. století v Národní galerii a tradiční exkurze bude směřovat za památkami na Žatecko. Nově mezi námi přivítáme slavistu Hanuše Nykla, který mimo hlavní osnovu akademie, při našem tradičním vykročení za hranici české kotliny, nás seznámí s inspirativním odkazem ruské klasické literatury.

durdikPROF. PHDR. TOMÁŠ DURDÍK, DRSC. Archeologický ústav AV ČR

Poznáváme české hrady X. XI.- doba husitská

Systematické putování po českých hradech pod vedením našeho předního odborníka, jaro budeme věnovat době husitské. Pokračování cyklu o českých hradech; ke studiu se doporučuje Durdíkova Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (nakladatelství Libri).

 

synagogaMGR. BLANKA ROZKOŠNÁ, Praha

Židovské památky v Čechách

Autorka řady knih o židovských památkách (Židovské obce na Kladensku a Slánsku, 2000),  působí ve společnosti MATANA, která se o židovské památky stará. Budeme pokračovat v putování za synagogami v Čechách. A zastavíme se určitě i u té slánské.   

dostojevskij

Za hranice české kotliny. V tomto tradičním vykročení mimo Česko navážeme na loňskou přednášku litoměřického archimandrity ThDr. Marka Krupici, Th.D. o pravoslavném umění a zamyslíme se, nakolik je aktuální se dnes zabývat ruským myšlením (na snímku ruský spisovatel Dostojevský). Ve Slaném poprvé přivítáme slavistu Hanuše Nykla, je také diákonem pravoslavné církve. 

MGR. HANUŠ NYKL, PH.D. Slovanský ústav AV ČR

Ruská klasická literatura a její inspirace pro dnešek

nyklMgr. HANUŠ NYKL,  Ph.D., narozen 1975 v Mostě o 1996-2001 studium na FF UK, obor rusistika o 1999 absolvování Letní školy bělorusistiky v Minsku a Letní školy serbistiky v Bělehradě o 2000 absolvování stáže v Archangelské eparchii Ruské pravoslavné církve o 2001-2005 postgraduální studium na FF UK, obor filologie - ruská literatura o od roku 2002 - dnes vyučování na FF UK o 2003 v letním semestru absolvování stáže na Lomonosovově univerzitě v Moskvě o od roku 2005 vědecký pracovník Slovanského ústavu Akademie věd ČR.vojtechPROF. PHDR. ING. JAN ROYT, PH.D. ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK Praha

Svatý Vojtěch ve starém českém výtvarném umění

Náš přední historik umění a odborník na křesťanskou ikonografii naváže na loňskou přednášku o sv. Václavu a připomene ve Slaném umění spojené s prvním českým Evropanem - sv. Vojtěchem.


Exkurze I.

horovaPHDR. NADĚŽDA BLAŽÍČKOVÁ - HOROVÁ, Praha

Česká malba 19. století v Národní galerii (III. část )

Již třetí exkurze do expozice 19. století Národní galerie v Praze, průvodkyní by nám měla být opět Dr. Blažíčková - Horová, autorka zmíněné stálé expozice. Po loňském roce, kdy jsme se věnovali Haushoferově krajinářské škole, bychom se na jaře měli zastavit u díla Karla Purkyně, Soběslava Pinkase, Jaroslava Čermáka a Viktora Barvitia. 

Exkurze II.

zatecPamátky Žatecka
Průvodcem tradičního putování bude ING. ARCH. EVA VOLFOVÁ (Národní památkový ústav) a PHDR. VLADIMÍR PŘIBYL (odbor kultury MěÚ Slaný). Navážeme tak na loňskou exkurzi památek baroka na Rakovnicku. Předpokládáme návštěvu městské památkové rezervace v Žatci a dalších památek v okolí (např. Libočany, Nové Sedlo atd.).

 

Praktické informace

Úhrada poplatku / přihlášky. Poplatek i nadále zůstává 200,-- Kč a bude možné ho hradit v hotovosti v pokladně městského úřadu, převodem z účtu nebo poštovní složenkou, kterou přikládáme. Znovu je třeba při platbě přesně dodržovat variabilní symbol, který je vygenerovaný přímo na jednotlivého plátce a podle kterého bude platba identifikována. Pokud se nebude variabilní symbol shodovat se jménem plátce, nelze platbu rozpoznat. Z toho důvodu nebude opět možné platit pod jedním variabilním symbolem více poplatků za několik posluchačů.Pokud se bude chtít přihlásit nový posluchač, je zapotřebí, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače. Poplatek je třeba uhradit do 27. 2. 2010, kdy se uskuteční první přednáška jarního semestru. Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení (např. kopie potvrzení z pokladny nebo kopie útržku složenky) můžete předat osobně v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, v podatelně MěÚ Slaný, ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a v Infocentru Slaný, nebo zaslat na adresu: Městský úřad Slaný - odbor kultury, Slánská akademie volného času,Velvarská ul. čp. 136, 274 53  Slaný.

Místo konání přednášek. Přednášky se budou konat tradičně v salónku bývalého hotelu Grand ve 2. patře od 9 hodin, výjimečně v městském kině. Na první přednášce 27. 2. 2010 obdržíte harmonogram dalších setkání a bude také dohodnut termín exkurze do Národní galerie v Praze.

Změna programu vyhrazena.Další informace - ALENA URBANOVÁ, Městský úřad Slaný - odbor kultury, tel. 312 511 274, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny