Index arrow Aktuality arrow Dotyky Athény Ergané – výstava o antice ve Slaném
Dotyky Athény Ergané – výstava o antice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Jan Čečrdle   
09.10. 2009 09:32

ico_anticaDne 6. října 2009 byla ve slánském Vlastivědném muzeu zahájena výstava věnovaná antickému umění a jeho odkazu v Čechách a na Slánsku nazvaná Dotyky Athény Ergané. Vlastní zahájení výstavy, které bylo jedním z bodů programu letošních Slánských rozhovorů věnovaných novorenesanci a antické inspiraci, uvedl kromě autora také prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., dlouholetý odborný pracovník Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, přední evropský archeolog a polyhistor. Prof. Bouzek mj. identifikoval některé dosud nepřesně zařazené starověké artefakty ze sbírky slánského muzea a povyprávěl o zvycích starých Řeků.


gorgonaExpozice vznikla jako připomínka jednoho z hlavních, stále nevysychajících zdrojů evropské i světové kultury a umění; to se ve svém tisíciletém vývoji mnohokrát obracelo k antice jako zdroji inspirace i poučení. Bohyně Athéna s přídomkem Ergané byla v řeckém světě považována vedle boha kováře Héfaista za patronku řemeslníků, mezi něž byla počítána i větší část umělců. Její neviditelná přítomnost jakoby vedla nejen ruce starověkých, ale i novověkých umělců a řemeslníků, kteří poučeni starým vytvářejí umění nové. Ambicí výstavy není poskytnout komplexní přehled o antickém umění a jeho odkazu "u nás", ale spíše stručně představit vybrané oblasti řeckého umění a kultury, nejvýraznější odkazy na antiku v našem regionu a snad také podnítit další zájem o oblast antické kultury a jejího živého odkazu. Zpestřením mohou být ukázky činnosti českých klasických archeologů, kteří nemalou měrou pomáhají rozšířit obzory našeho poznání antického světa.

Několik snímků Jiřího Jarocha ze zahájení v galerii

 

templ