Index arrow Krajem Třebízského arrow Hořešovice
Hořešovice Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
22.11. 2004 00:00
ikonaPutujeme dál za památkami a zastavujeme se v Hořešovicích, kde navštívíme starobylý kostel sv. Petra a Pavla.

Hořešovice a kostel sv. Petra a Pavla

Z Pozdně se vydáváme do Hořešovic, kde stojí kostel sv. Petra a Pavla, taková tradiční konfigurace starobylých chrámů na Slánsku… jednolodní kostel se středověkým kněžištěm - okolo hřbitov - v rohu při zdi hřbitova zvonice, ve které je v Hořešovicích zavěšen pozdně gotický zvon s reliéfní výzdobou.

Otevíráme bránu, jsme na starém hřbitově, následují vstupní dveře a mříže… kostel vystěhovaný, všechny cennější věci uloženy v depozitáři… můžeme obdivovat historickou "vrstevnatost" interiéru… od barokních omítek až po zbytky kvalitní malby ze závěru 19. věku.

Hořešovický kostel je významný i tím, že na svorníku gotické klenby nalezneme symbol Pelikána, jak krmí svá mláďata, běží o starobylý symbol Krista, který byl na Slánku, pokud vím, použit jen zde. Jako jeden z mála kostelů na Slánsku si zachoval i středověký hrotitý portál.

Mezi další památky z interiéru, které jsou však dnes uloženy v depozitáři, patří obrazy z hlavního oltáře. Na něm se nacházel jeden z nejstarších obrazů s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého na Slánsku z roku 1698… O svatojánské úctě svědčí i socha světce (1721), která byla kdysi umístěna v kapli při kostele a později zasazena do niky bočního oltáře. Vcházíme do opravené sakristie; máme před sebou historický snímek, který připomíná atmosféru sakristie venkovského kostela, kde se scházeli kluci z vesnice, aby ministrovali. Mše svatá se zde koná jednou za čtrnáct dní… farníků jen několik, ale snaha památku zachovat existuje. Před několika lety byla opravena celá střecha, krov a zasklena okna… na hrozivě vyhlížející fasádu a na interiér však již nezbylo. Snad se vše podaří v následujícím období… musíme jednat s obcí, abychom "poskočili" tak jako v Srbči, kde obec dotovala opravu kostela nevelkou částkou každý rok a výsledek… ostatně uvidíme… poznamenal Josef Hercinger.

Vycházíme z kostela a projíždíme Hořešovicemi. Mám tuto obec spojenu s jedním setkáním - návštěvou chalupy, kde žil několik let před svou smrtí slánský historik umění Václav Formánek (* 23. 3. 1922 Slaný, † 16. 10. 1985). Vzpomínám na jeho vyprávění o V. V. Štechovi ve Slaném, krátce před jeho smrtí, tuším, dokonce přímo v roce 1985… A pak mám před očima vzpomínkový večer, který jsme v roce 1992 Václavu Formánkovi ve slánském muzeu připravili… byl plný sál.

Krátce před tímto večerem jsme seděli s ředitelkou slánského muzea Boženou Frankovou v jeho hořešovické chalupě mezi regály knih a poslouchali vyprávění jeho ženy Věry Formánkové, která tehdy řekla …Měl-li v hlavě nějaké téma, nejdřív o něm doma stále mluvil. Pak oznámil, že je ve stavu ypsilon, to bylo upozornění, že s ním není řeč, zalezl "do svého brlohu" a v oblacích kouře chodil sem tam…. Pak vytáhl z kapes obálky a soustředěně psal. Od té doby, co jsem získali chalupu v Hořešovicích, promýšlel místo v pražském brlohu koncepci na procházce k Lískému, k Hájům. Když se vrátil, prohlásil:" Tak už to mám napsaný, jen to dát na papír… Někdy mě pozval, abych šla s ním. Ale vždycky strašně rázoval, a tam je to pořádně do kopce, takže jsem ho musela bez dechu dohánět. Jednou jsem se v půli cesty vrátila, a on si toho nevšiml, až když přišel zpátky, tak byl do svého pochodového psaní zabraný…

A takto vznikla i kniha o Josefu Ladovi, kterou se nakonec podařilo vydat v roce 1980. Je to podle mého soudu jedna z nejlepších monografií, která v Malé galerii Odeonu vyšla, rád se k ní vracím, je v ní ukryto mnoho postřehů a je napsána krásným jazykem. I toto dílo je svědectvím o tom, jaké kouzlo a sílu má kopcovitá krajina Podlesí, která je tady zabarvena do barvy červenohnědé… kolik má významů a jak je spjata s osudy mnoha zajímavých lidí…

Loučíme se s Hořešovicemi a přes Líský se vracíme do Pozdně a putujeme dál k Srbči… (Př.).
Hořešovice
Otevíráme vstupní branku do areálu kostela
Hořešovice
Starobylý gotický portál

Hořešovice
Zvonice vedle kostela
Hořešovice
Střecha kostela opravená, zbývá se pustit od fasády
Hořešovice
Pohled na starobylé kněžiště kostela
Hořešovice
Vystěhovaný interiér kostela - gotická klenba presbyteria
Hořešovice
Pohled k opuštěnému dřevěnému kůru
Hořešovice
Historická fotografie - před odvezením mobiliáře
Hořešovice
Historická fotografie - hlavní oltář před sejmutím obrazů
Hořešovice
Historický snímek - sakristie kostela
Hořešovice
Pohled z okna sakristie