Index arrow Aktuality arrow O nejvýznamnější slánské barokní malbě s profesorem Pavlem Preissem
O nejvýznamnější slánské barokní malbě s profesorem Pavlem Preissem Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
22.10. 2008 09:17

preissicoNa letošních pátých Slánských rozhovorech jsme mohli již potřetí přivítat našeho předního znalce barokní malby profesora Pavla Preisse (* 1926), autora řady publikací a bezpočtu studií. Jak ten čas utíká. Zdá se, jako by to bylo nedávno, když 7. 4. 1993, tehdy jako hostující profesor na univerzitě ve Vídni, přijel do Slaného, aby nám připomněl význam oltářního obrazu piaristické kolejní kaple Zasnoubení Panny Marie od italského mistra Carlo Innocenzo Carloneho.

preissA tak jsme po patnácti letech opět společně jeli z Prahy do Slaného a cestou rozmlouvali o tomto slánském obraze a také o slánském prof. V. V. Štechovi, kterého si Pavel Preiss velice vážil.  Ostatně i při letošním setkání zdůraznil …jsem kunsthistorik, tak jako V. V. Štech, nikoliv historik. A pak před polednem v zaplněné bývalé kolejní kapli promluvil opět o tomto plátně - byla to esej o baroku, malíři i jeho uměleckých kvalitách, zamyšlení přednesené navíc v krásném mateřském jazyce (na obrázku Pavel Preiss ve Slaném v roce 1993).   

Význam díla spočívá v několika skutečnostech. Na prvním místě Pavel Preiss zdůraznil vlastní pozoruhodný námět, neboť běží svým způsobem o "rehabilitaci" svatého Josefa ve výtvarném umění i v tehdejším duchovním životě. Plátno vychází z novozákonního příběhu o Snu sv. Josefa, kterému se zjevil anděl Páně a zvěstoval mu, že Panna Maria počala z Ducha svatého a porodí mu syna, jenž bude prorokovaným Mesiášem (Mt. 1,18-23). Preiss zmínil propastný rozdíl v pojetí svatého Josefa ve středověké malbě ve srovnání s barokními díly. Ve středověké malbě je zobrazován svatý Josef až jaksi nevážně, kdy se okolo Panny Marie a malého Ježíška "šmrdolí" a je "užitečný" snad pouze k tomu, aby pomohl při koupeli a jiných domácích pracích. Ve Slaném však má již úlohu důstojnou - představuje budoucího pozemského otce Spasitele a Vykupitele lidského pokolení.    

Dále se Pavel Preiss rozhovořil o autorovi, kterým byl Carlo Innocenzo Carlone (* 1686, † 1775). V té souvislosti uvedl, že běží o malíře evropského formátu, který působil také v Rakousku, Bavorsku a Slezsku. A že tento rodák z italské obce Scaria poblíž města Como v Lombardii se dožil na svou dobu neuvěřitelně dlouhého věku, skoro devadesáti let. Jaký to rozdíl při porovnání s Preissovým velice oblíbeným malířem českého baroku Václavem Vavřincem Reinerem, který zemřel krátce po své padesátce. preiss2

Pavel Preiss také naznačil, že práce umělce byla náročná. Když maloval fresky, šlo o každodenní pohyb po lešení; pod klenbou bylo vlhko a někdy chlad. Dále řekl, že Carlo Carlone byl malířem nejen vyhledávaným, ale také dobře honorovaným, za slánský obraz dostal v roce 1727 zaplaceno 130 zl. Pokud se jedná o případný pobyt Carloneho ve Slaném, byla by to výjimka. Tehdy byla zavedená praxe, že i na velkou vzdálenost se malířská plátna posílala ve speciálně zhotovených etujích. Ostatně, máme o tom doklad i na Slánsku, když do Kmetiněvse poslal poštou z Vídně v pouzdře plátno se sv. Janem Nepomuckým čelný evropský malíř pozdního baroku Franz Anton Maulbertsch. Z hlediska autorství je však závažné, že sice doposud byla napsána předními evropskými badateli řada velkých monografií o tomto italském mistru, ale v žádném z nich se neobjevuje město Slaný a jeho obraz. Důvodem je skutečnost, že regionální literatura, ve které se autorská atribuce Carloneho objevuje již od samého počátku 20. století, byla po dlouhou dobu přehlížena, nedoceněna. A tak teprve v souvislosti s restaurováním obrazu akad. mal. Pavlem Blattným krátce po roce 1990 byla odhalena jeho původní nebývalá výtvarná kvalita, která Pavla Preisse skutečně překvapila.


Do třetice se zastavme u jeho výtvarného provedení. Na letošním setkání ve Slaném byl opět podtržen význam obrazu pro tehdejší českou barokní malbu. Je třeba si uvědomit, že dílo se rodí v době, kdy Petr Brandl tvoří obrazy plné dynamiky a dramatické světelné režie. A v tomto čase namaloval C. I. Carlone pro Slaný obraz zcela odlišného pojetí, vzniklo dílo, které svým způsobem předchází dobu a předznamenává umění rokoka. A právě v tomto ohledu stojíme před obrazem v rámci barokního malířství v Čechách skutečně jedinečným. Je to důkaz také toho, že "česká kotlina" představovala "tvůrčí kadlub", ze kterého vycházela nejen řada mimořádných uměleckých osobností, ale zároveň vykazovala úžasnou receptivnost, tvůrčím způsobem schopnost přijmout výtvarné podněty - jako v tomto případě z italské malby.   


A pohledem na tento skutečný klenot slánské barokní malby byla ukončena dopolední část Slánských rozhovorů, ze kterých připravujeme, jak se stalo již tradicí, sborník příspěvků, které tento den zazněly (psáno pro Slánskou radnici 11/2008).

 

carlone