Index arrow Slánské rozhovory 2008
Slánské rozhovory 2008 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
08.10. 2008 18:17

piar icoTóny varhan uzavřely pátý ročník Slánských rozhovorů, letos věnovaných 350. výročí příchodu piaristů do Slaného (1658 – 2008). Přítomné přivítal starosta města Slaného RNDr. Ivo Rubík společně s děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. Dr. Ludvíkem Armbrusterem. Ten pak ve svém vystoupení podtrhl význam slánského setkání, poukázal na úlohu vzdělání, kterou si naši předchůdci v nelehké době pobělohorské uvědomovali. Konference by měla být v tomto ohledu inspirativní a měli bychom se poučit z chyb i z úspěchů doby minulé.

preiss_hojdaPoté se ujala slova doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (UK Praha), která naznačila úlohu piaristů v rámci působení dalších církevních řádů v 17. století a poukázala také na to, že není správné chápat jejich působení - jak se často stává - jako protipól činnosti jezuitů. PhDr. Václav Bartůšek (Národní archiv Praha) uvedl ve svém příspěvku některé historické okamžiky v dějinách slánské koleje piaristů a vyzdvihl skutečnost, že vlastní založení proběhlo poměrně rychle. O načrtnutí portrétu zakladatele koleje Bernarda Ignáce z Martinic († 1685) se úspěšně pokusil PhDr. Zdeněk Hojda CSc (FF UK), který zdůraznil dlouhé období, ve kterém Bernard Ignác z Martinic podstatně ovlivňoval život v Čechách. Důležité bylo i jeho teologické vzdělání, neboť se původně počítalo s jeho kariérou ve službách církve. Do jaké míry se tento aspekt promítl i do jeho úlohy jako stavebníka barokních památek, ukáže snad další bádání. 

Druhou "sekvenci" zahájil ThLic. PhDr. Marek Matějek (KTF UK) svěžím a poutavým referátem o životě a odkazu sv. Josefa Kalasanského,v němž především kladl důraz na jeho zásady v rámci školní výchovy. PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD. (Národní památkový ústav) hovořil o nezvěstném obraze Panny Marie Snoubenky sv. Josefa, který byl kdysi ve slánské koleji uctíván. Zajímavý byl i jeho exkurz k dalším vyobrazením tohoto typu v německých zemích, a to v souvislosti s drobnou devocionální grafikou zmíněného obrazu zhotovenou slánskými sodály. Dopolední program uzavřel prof. PhDr. Pavel Preiss (Praha) úvahou nad hlavním oltářním obrazem slánské kolejní kaple od italského malíře C. I. Carloneho. Pavel Preiss připomněl význam rostoucí úcty ke sv. Josefu, což se také projevilo v ikonografii této pozoruhodné malby vyznačující se rovněž jedinečnou výtvarnou kvalitou.

kasparV odpolední části představil PhDr. Václav Moucha (Archeologický ústav AV) kryptu slánských piaristů, kterou měl možnost v roce 1972 krátce zkoumat. Zajímavý byl jeho popis kovové schránky, ve které byla uložena část srdce - jedna třetina - zakladatele koleje Bernarda Ignáce z Martinic. Jan Kašpar (Památník Národního písemnictví, na obrázku) v přehledném a podnětném příspěvku provedl auditorium fondem slánské piaristické knihovny. Posluchače zaujal hlavně rukopis přednášek Phosphorus solis aquinatici ze scholastické filosofie podle sv. Tomáše Akvinského - věnovaný slánskému děkanu V. Bláhovi († 1680). Vzhledem k tomu, že na probíhající výstavě o slánských piaristech jsou vystaveny i památky z koleje piaristů v Benešově, pozvali jsme PhDr. Libuši Váňovou (Muzeum Podblanicka, Benešov), aby seznámila účastníky s výtvarnými díly, které vznikly pod patronací benešovských piaristů.

V literární části promluvil Mgr. Karol Bílek (Památník národního písemnictví) o písemné pozůstalosti Karla Aloise Vinařického, která je skutečně rozsáhlá, a nepřímo vyzval zájemce k odborné interpretaci této zatím nepříliš doceněné osobnosti české literatury 19. věku. Bývalý dlouholetý profesor slánského gymnázia Antonín Leopold (Slaný) zase zmínil literárně činné osobnosti, jejichž život byl spjat se slánskou piaristickou kolejí, a to zejména Josefa Justina Michla († 1862). Ten mimo jiné uvedl do české literatury Karla Hynka Máchu a jeho básnické arcidílo Máj.

Závěrečný blok patřil hudbě. MgA. Robert Hugo (Praha) se v úvodu příspěvku zabýval obsahem notového inventáře slánského piaristického kůru a nato se zpěváky přednesl několik skladeb, a to v prostředí, kde kdysi zněly. Tóny varhan z „piaristického kůru“ také uzavřely letošní „piaristický rok“ ve Slaném. Podle prvních ohlasů byly Slánské rozhovory 2008 prý tečkou důstojnou. Ze setkání připravujeme sborník a fotografie z konference naleznete zde.

Ke stažení Průvodce slánskou výstavou (PDF, 2.02 MB) - dějiny koleje (V. Bartůšek), kolejní kaple Zasnoubení Panny Marie (Vladimír Přibyl), pojednání o slánské knihovně (Jan Kašpar) a krátké hudební zastavení nad přípravou CD Laudate pueri Dominum (Ivo Horňák).

Náhled sborníku ve formátu PDF

 

piar oltar