Index arrow Krajem Třebízského arrow Pozdeň
Pozdeň Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
15.11. 2004 00:00
ikonaDalší zastávkou na našem putování Podlesím byla Pozdeň s kostelem Stětí sv. Jana Křtitele.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni

Další zastávkou na našem putování Podlesím byla Pozdeň s kostelem Stětí sv. Jana Křtitele (památka se slaví 29.8.), který se připomíná již v roce 1352; farnost však patrně za husitských válek zanikla. Později byla Pozdeň administrována z Vrbna nad Lesy, matrika je v Pozdni opět vedena od roku 1718, kdy se pod patronací Jana Filipa Clary - Aldringen stává kostel opět farním.

Později přechází pozdeňská farnost pod patronaci Metropolitní kapituly sv. Víta v Praze, která se rozhodla vystavět kostel nový. Stavbu vedl Václav Štraybl z Vraného a nový chrám byl vysvěcen 19. 10. 1861. Díky patronaci metropolitní kapituly byl interiér doplněn o cenný barokní mobiliář z Prahy - hlavní oltářní architektura (1770) i boční oltář, které zdobily dva cenné oválné obrazy sv. Josefa a Panny Marie. Oba byly ještě před svozem památek do depozitáře odcizeny… Stojíme před kostelem s paní Stanislavou Křížovou a uvažujeme o tom, jak ho zachránit… uvědomujeme si, jak je v současné době budoucnost církevní architektury na Slánsku podmíněna existencí farností a dalších lidí, kteří se o kostely a kaple dobrovolně starají. I obci a její starostce Jitce Cífkové na dalším osudu památky záleží, ale snaha o získání potřebných prostředků na opravu zatím vyzněla na prázdno. Paní Křížová vzpomíná na posledního zdejšího faráře P. Vojtěcha Pařízka (* 1875, † 1962), který pocházel z jižních Čech, kde je také v Dražicích u Tábora pochován.

O chrám později vzorně pečoval i dnešní svatovítský kanovník Miroslav Vágner (*1927), s jehož působením se ještě na Podlesí setkáme. Ale tato generace farářů, která se obětavě starala o umělecké dědictví církve, je již na ústupu. Důvodů je řada, tím podstatným však je, že pastorace několika duchovních na vikariátu v téměř prázdných kostelech se stává postupně neúnosnou a tak se farnosti slučují a církevní život se soustřeďuje do center - na úkor duchovně vyprahlého venkova, kde věřících ubývá a bývalé živé farní kostely zůstávají opuštěny… taková je dnešní realita.

Pozdeňská svatyně po odchodu Miroslava Vágnera chátrá, a to i přesto, že v letech 1991, 1992 a 1996 proběhly poměrně rozsáhlé opravy střechy. A tak budoucnost této památky stejně jako mnoha dalších podstatně závisí na místní samosprávě, pro obce však většinou bývá vždy něco přednějšího, než starat se o církevní stavby. Bez pomoci státu a krajských samospráv hrozí zánik řadám kostelů v celém regionu…

Vstupujeme do prostorné lodi… zřícená kazatelna, osiřelé zpovědnice… zbylé umělecké zařízení je uloženo v depozitáři. Po šnekovém schodišti vystoupíme na kůr k opuštěným poškozeným varhanám, které chrání provizorní zakrytí igelitovou plachtou od další zkázy… padá omítka, neboť do kostela dlouho zatékalo. A za dveřmi na půdu… samý holubí trus… dál se jít nedá…

Vracíme se dolů… stojíme v pusté lodi a já vzpomínám na pohřeb zdejšího poštmistra Josefa Hamouze (†22.10.1999), který zemřel v požehnaném věku 88 let …Bylo tehdy skoro na Dušičky... ztichlý poničený interiér kostela, rakev, svíce a okolo celá vesnice… pak jsme ho doprovodili na poslední cestě na nedaleký hřbitov, byl to jeden z nezapomenutelných zážitků, které prožíváme na venkovských pohřbech. Poznal jsem ho až v závěru jeho života, když přicházel do naší kanceláře na Kladně. Sedl si, něco nesrozumitelně zamumlal, pak se zeptal, kdy konečně budeme opravovat pozdeňský kostel… pak ztichl a jen se díval jakoby za hranice tohoto světa … moje vysvětlování, že peněz je málo, šlo "okolo něho"… byla to stavba spjatá s celým jeho životem… Neznal jsem ho, všichni mi však říkali, že pro kulturu obce a okolí udělal mnoho, velká účast na pohřbu o tom také svědčila.

Vždy, když si kupuji na Vánoce Ladovy pohledy zasněžených českých návsí s kostely na návrší, vzpomenu si na Pozdeň… je to takový ladovský kostel na Slánsku, tak charakteristický pro českou krajinu. (Př.)
Pozdeň
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni představuje výraznou dominantu v širokém okolí
Pozdeň
Paní Stanislava Křížová rozmlouvá s Josefem Hercingerem o další opravě kostela
Pozdeň
Pokolikáté již opravovaná vrata kostela, kde se nedá již nic ukrást
Pozdeň
Pohled od hlavního oltáře ke kůru kostela
Pozdeň
Interiér památky před vystěhováním mobiliáře
Pozdeň
Odcizený obraz Panny Marie z bočního oltáře
Pozdeň
Odcizený obraz sv. Josefa z bočního oltáře

Pozdeň
Schodiště na kůr - kolik generací tudy již vystupovalo, třeba o Vánocích
Pozdeň
Pozdeňská křtitelnice - křestní pramen pozdeňské farnosti
Pozdeň
Pozdeňský kostel je skutečně zajímavou architekturou, a to i přes jednoduchou úpravu průčelí
Pozdeň
Zimní Pozdeň - malebná "Ladovská obec" v Podlesí, snímek Kateřiny Fuxové