Index arrow Krajem Třebízského arrow Řisuty
Řisuty Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
08.11. 2004 11:07
ikonaZačátkem listopadu 2004 jsem společně s Josefem Hercingerem procházel jednotlivé starobylé kostely, které zdobí Podlesí, kraje spojeného s dílem V. B. Třebízského. První zastávkou byly Řisuty.

Kostel sv. Jakuba Většího v Řisutech

Začátkem listopadu 2004 jsme společně s pastoračním asistentem slánské farnosti - Josefem Hercingerem - procházeli jednotlivé starobylé kostely, které zdobí slánskou krajinu - Podlesí. Prvním zastavením byl kostel sv. Jakuba Většího v Řisutech, který se pohledově výrazně uplatňuje v krajině. Řisutský kostel byl již v roce 1384 připomínán jako farní, v husitských válkách fara zanikla. Po roce 1620 byl administrován ze Smečna a po zřízení farnosti v Malíkovicích v roce 1855 se stal filiálním chrámem této farnosti.

Svatojakubský kostel byl v letech 2001-2002 zachráněn, a to i za podstatného přispění obce. Památka byla staticky narušena, bylo třeba zajistit kněžiště, hrozivě se rozevírající vítězný oblouk, opravit krov a krytinu. To se také uskutečnilo podle návrhu statika Jindřicha Rineše.

Obec se zasadila o obnovu fasády, jejíž finální úprava vycházela z tradiční technologie - promísení pigmentu a omítkové směsi. Nejde tak o nepatrnou nátěrovou vrstvu, ale barvivo je ve hmotě omítky. Omítka, přes všechny viditelné defekty získává na malebnosti a drží si původní řemeslný výraz… naštěstí nikoliv dokonalé barevné řešení, jak vidíme v reklamních časopisech.

Z interiéru kostela byl záhy po roce 1989 odvezen mobiliář na bezpečnější místo. Hlavní oltář pochází z roku 1806, jak dodnes uvádí zbytek památného nápisu na jeho zadní straně… Roku 1806 za panovanii czisarže Frantisska a za Welebneho Pa Patera Petra Ssiffta Fararže Malkowskeho, obietowala Pocstiva Obecz Ržisutska w Chramu Panie S. Jakuba Novii Oltarz… Z dalších výtvarných památek je cenná zejména socha sv. Jana Nepomuckého, která byla umístěna na pravém oltáři, jenž zanikl. Uložili jsme i novější obraz sv. Jakuba z hlavního oltáře a další části mobiliáře…

A přesto, když stojíme v lodi kostela, vedle nás prázdné lavice a okolo ticho… a přece, jakoby generace Řisutských, které odpočívají na nedalekém hřbitově, byly v ten okamžik s námi… pomyslná vertikála života, která památkovou péči také zavazuje… Vycházíme ven z kostela, právě přiletěli havrani, bude zima na Slánsku… (Př.)
Řisuty
Za památkami kraje V. B. Třebízského jsem se vypravil společně s Josefem Hercingerem
Řisuty
Kostel sv. Jakuba Většího v Řisutech po opravě
Řisuty
Kostel sv. Jakuba Většího v Řisutech po opravě
Řisuty
Interiér kostela po statickém zajištění - mobiliář v depozitáři
Řisuty
Památný nápis na zadní straně hlavního oltáře z roku 1806
Řisuty
Z archivní dokumentace odboru kultury MěU Slaný - půdorys kostela
Řisuty
Statik ing. Jindřich Rineš navrhl opravu krovu a statické zajištění vítězného oblouku
Řisuty
Krov kostela po opravě - narušené vazné trámy nahrazeny příložkami
Řisuty
Obraz sv. Jakuba Většího z hlavního oltáře - dnes v depozitáři
Řisuty
Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého - dnes v depozitáři
Řisuty
Působivý doklad lidového umění na Slánsku - "Řisutská Madona" - uložena v depozitáři
Řisuty
Drobné předměty a svícny před svozem do depozitáře
Řisuty
Opuštěná sákristie kostela