Téměř neuvěřitelné Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
03.08. 2005 00:00

ikonaMěsíc srpen nezačal pro památkovou péči na Slánsku dobře.Odbor kultury MěU Slaný byl 1. 8. 2005 v dopoledních hodinách informován starostou obce Zlonice Josefem Richtrem, že v Břešťanech probíhá odstraňování střechy a krovu kulturní památky – barokního špýcharu, který je zapsán v seznamu památek.

Oficiální sdělení Městského úřadu ve Slaném

Odbor kultury MěU Slaný byl 1. 8. 2005 v dopoledních hodinách informován starostou obce Zlonice Josefem Richtrem, že v Břešťanech probíhá odstraňování střechy a krovu kulturní památky – barokního špýcharu, který je zapsán v seznamu památek. Zástupce odboru kultury ještě téhož dne společně se starostou obce Zlonice přijeli do Břešťan, kde práce stále probíhaly. Na místě bylo zjištěno, že kromě krovu a střechy byly odstraněny rovněž podlahy a vnitřní zařízení sýpky. Nový majitel objektu, který neměl k žádným změnám na objektu stavební povolení ani závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče, byl upozorněn, že si počíná v rozporu se zákonem, a byl vyzván, aby práce okamžitě ukončil. Téhož dne požádal odbor kultury MěU Slaný písemně stavební úřad ve Zlonicích, aby podle stavebního zákona práce na stavbě okamžitě zastavil a předal majiteli v tomto smyslu písemné rozhodnutí. Následujícího dne, 2. 8. 2005, bylo sděleno starostou obce Zlonice odboru kultury, že demoliční práce na krovu památky pokračují.
Zástupce odboru kultury opět telefonicky vyzval nového majitele, aby práce přerušil. Ten to však odmítl. Proto byla celá záležitost předána Policii České republiky, která okamžitě zahájila místní šetření. Téhož dne dopoledne rovněž převzal majitel písemné rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlonicích, který další práce na nemovitosti zastavil. Dne 8. srpna 2005 požádal majitel objektu, kterého zastupoval advokát, stavební úřad ve Zlonicích o udělení ústního příkazu k odstranění stavby podle §91 stavebního zákona. Přílohou žádosti byl statický posudek.

Odbor kultury MěU Slaný proti takovému řešení protestoval a naopak dal podnět zmíněnému stavebnímu úřadu, aby majiteli objektu ve veřejném zájmu, a to podle §87 stavebního zákona, nařídil nezbytné úpravy.

sypka07