Index arrow Barok ve Slaném arrow Hora ruit / čas letí
Hora ruit / čas letí Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
17.12. 2007 14:59

ico hodinyBarokní sluneční hodiny ve slánském klášteře. Když jsem nedávno procházel knihovnu a uvažoval o slánské pamětihodnosti na měsíc leden, na vstup do nového roku 2008, padl můj pohled na publikaci Staropražské sluneční hodiny od Bedřicha Poláka (Academia, 1986), mimochodem rovněž znalce a milovníka lidové architektury na Slánsku, který žil v Roztokách u Prahy. Doc. dr. ing. Bedřich Polák († 1988) však svůj život zasvětil gnomonice a publikoval řadu prací o slunečních hodinách.

hodiny 2 Jestliže jsme dnes záplavou reklam neustále přesvědčováni, abychom si užívali, a je nám podsouvána myšlenka, že život na zemi jakoby nekončil, vždyť stačí kdejaký makeup, pasta na zuby a nestárnete, doba minulá si vážila času. A právě pohled na sluneční hodiny, které zdobily významnější budovy v našich městech, připomínal našim předkům časnost vezdejšího bytí, skutečnost, že na věčnosti se promarněný čas již napravit nedá. Vyzývaly k obrácení k dobrému a k tomu, aby se životní šance nepromarnily.
Konstrukce nástěnných slunečních horologií byly důmyslné; mezi nejvýznamnější tvůrce slunečních hodin patřili berounští Jan Engelbrecht a jeho syn Antonín, s jejichž díly se můžeme setkat na různých místech - třeba v Milešově nebo v Litoměřicích.

Nevím, zda Bedřich Polák znal slánské barokní sluneční hodiny z františkánského kláštera, dnes karmelitánského, ale bosým karmelitánům vděčíme za jejich opravu. Při porovnání s pražskými slunečními hodinami, které lze nalézt také zejména v areálech klášterů a řádových kolejí (premonstráti, jezuité, milosrdní bratři atd.), se slánské bohužel dochovaly torzálně, a to na průčelí kvadratury kláštera. Původně se na stěnách nacházely hodiny dvoje - jedny, které odměřovaly ranní čas, a to do 9.30, ty byly umístěny mezi okny oratoře. Z těch však nezůstalo nic. Druhé, které ukazovaly také poledne, dodnes spatříme na jižní stěně severního křídla kvadratury v patře. Z hlediska typologie se jedná o tzv. hodiny s polosem, jehož poloha je dána úhlem místní zeměpisné šířky a také skutečností, že jižní stěna neběží přesně ve směru západ - východ; slánský klášter s kostelem není orientovanou stavbou. Slánské hodiny jsou výtvarně prosté - hlavním motivem je slunce, v jehož středu je jedna ze dvou konzolek, na kterých je polos uchycen. Motiv slunce, který tvoří střed hodin, je tradiční a vidíme jej často na slunečních horologiích pražských klášterů. Někdy jej doprovází text Ortus est sol, jsou to tři latinská slova z 22. verše 103 (resp.104) žalmu …Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy, Slunce vychází - (tedy latinsky - Ortus est sol) - a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku.

sv. Bernardin A slunce, to je navíc povýtce františkánský motiv - známe Sluneční píseň sv. Františka, nebo výtvarné ztvárnění slunce okolo trigramu Jména Ježíš IHS (vlevo detail obrazu sv. Bernardina Sienského ze slánského františkánského kláštera), který se stal hlavním motivem středověké františkánské observance. U slunečních hodin však hraje rozhodující roli motiv slunce – ukazatele času.

I na slánských slunečních hodinách se nacházel text, který však zanikl. Zachovala se nám pouze některá písmena, které zatím neumíme interpretovat a doplnit. Ale přes tento torzální stav je třeba uvést, že se jedná o významnou památku, která svým způsobem určovala běh klášterního života slánských františkánů, určovala čas modlitby breviáře, společných setkání a práce. Vše pak nahradily hodiny mechanické, jakýsi místní orloj, které byly umístěny v refektáři.

Sluneční hodiny však zůstávají takovou jedinečnou vzpomínkou na první řeholníky, kteří do kláštera přišli. Mnozí z nich jsou pochováni v řádové kryptě pod Loretánskou kaplí. A tak na prahu roku 2008 si můžeme připomenout to tradiční hora ruit - čas plyne, nebo spíše letí, když se díváme do zrcadla a zjišťujeme, že nám ten makeup pomáhá jen tak na povrchu a jaksi virtuálně. (Psáno pro Slánskou radnici 1/2008)

 

slany hodiny web 2