Index arrow Archiv arrow 2007 arrow Slánské rozhovory 2007 - výzva k další spolupráci
Slánské rozhovory 2007 - výzva k další spolupráci Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
14.10. 2007 15:38

icorakoV úterý 9. října proběhly ve Slaném v pořadí již čtvrté Slánské rozhovory – po španělských, italských, lounských přišlo na řadu setkání rakovnické, tedy potřebné téma regionální. Konference historiků, památkářů a muzejníků se uskutečnila pod patronací starostů obou měst: Rakovníka Ing. Zdeňka Nejdla a Slaného RNDr. Ivo Rubíka. Mezi hosty jsme mohli přivítat i ředitele Oblastního státního archivu v Praze PhDr. Václava Podaného.

RakovnikPo vystoupení PhDr. Natalie Venclové, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR) o keltském osídlení na Rakovnicku (na snímku vlevo, vedle ředitelka rakovnického archivu Renata Mayerová) zaujaly v prvním bloku dva referáty – PhDr. Vladislav Razím (Národní památkový ústav, územní pracoviště střední Čechy v Praze), který porovnával vývoj půdorysu měst ve středověku, kdy si všímal zejména formování opevnění obou měst, přičemž připomněl dochovanou kvalitu obou urbanistických celků a potřebu jejich památkové ochrany. Jeho kolegyně ing. arch. Eva Volfová, která dlouhou dobu působila na Slánsku a nyní řeší památkové úkoly na Rakovnicku, svým způsobem navázala na předchozí téma a věnovala pozornost rozvoji obou měst v průběhu minulého století – v této souvislosti zmínila nedoceněné stavby Vilibalda Hiekeho ve Slaném, které byly realizovány po roce 1920.

Na loňský referát Dr. Bohumíra Roedla z lounského archivu navázal Mgr. Jan Černý (Státní okresní archiv Rakovník) a seznámil přítomné s výsledky archivního šetření korespondence mezi Slaným a Rakovníkem v 16. století. Velice příznivě byla přijata přednáška PhDr. Bohdana Zilynského (Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha) o Josefu Durasovi a Matěji Dobromíru Štemberovi ze Slánska, kteří se v polovině 19. století zasadili o vydání prvních dějin města Rakovníka. Dopolední program uzavřela ředitelka slánského muzea Božena Franková připomenutím minulosti a současnosti muzea lidové architektury ve Třebízi.

Odpolední program zahájil akad. mal. Václav Zoubek (Galerie Václava Rabase, Rakovník) komentářem výstavy Václav Rabas – výběr z díla, která probíhá ve slánském muzeu. Nato PhDr. Miloš Sládek (Památník národního písemnictví Praha) nastínil přítomným kazatelskou činnost Jana Antonína Kelského, který krátce jako kaplan byl ustanoven ve Smečně a později dlouhou dobu působil v Kněževsi na Rakovnicku. Dlouholetá pracovnice slánského archivu PhDr. Jana Krotilová (Praha) poměrně vyčerpávajícím způsobem přiblížila přítomným vznik a historii Rakovnického krajského úřadu ve Slaném. V závěrečné části promluvil Mgr. Zdeněk Víšek (Obchodní akademie Slaný) o životních osudech Aloise Václava Trojana a Mgr. Jan Krško (Státní okresní archiv Rakovník) naznačil některé aspekty dějin Jednoty katolického duchovenstva na Rakovnicku a Slánsku, přičemž připomněl, že pramenná základna je zatím nevelká.

Na závěr se účastníci jednání sešli opět v bývalé kolejní kapli piaristů, kde probíhal dopolední blok, a vyslechli krátký koncert z díla Vítězslava Nováka v podání klavírního tria ArteMiss.

Několik snímků Pavla Vychodila naleznete v galerii. Poděkování patří Mgr. Renatě Mayerové, ředitelce Státního okresního archivu v Rakovníku, která se zasadila o zdárný průběh konference na "rakovnické straně" a moderovala dopolední část semináře. Podle bezprostředních ohlasů byly i letošní Slánské rozhovory inspirativní a staly se tak výzvou k další regionální spolupráci, tak potřebné právě v této době.

Náhled sborníku ve formátu PDF (4,3 MB)

 

Jesenicko