Index arrow Slánský Boží hrob arrow Další etapa opravy Božího hrobu ukončena
Další etapa opravy Božího hrobu ukončena Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
01.10. 2007 10:22

hrob icoV průběhu měsíce září byla ukončena letošní etapa opravy Božího hrobu nad Kvíčkem u Slaného. Boží hrob je v současné době staticky stabilizován, a to za pomocí táhel - statické zajištění bylo zahájeno loni. Závažné statické poruchy způsobilo dlouholeté zatékání a prorůstání kořenů vegetace do opukového zdiva za kamenným pláštěm. Opravena je také kamenná střecha, vše nově vyspárováno. Náročné práce prováděla MAX stavební a. s., statiku řešil ing. Otakar Hrdlička a restaurátorské práce realizuje akad. soch. Jarmil Plachý, investorský dozor má Richard Jankovič (odbor správy majetku MěÚ Slaný).

V současné době se připravuje další etapa, která bude spočívat v restaurování povrchu kamenného průčelí, horního glorietu a případného doplnění architektonických článků. Je třeba také upravit okolní vzrostlou zeleň tak, aby nejen nenarušovala památnou stavbu, ale zároveň byl umožněn pohled na tuto barokní dominantu z okolí, tak jak bylo původně zamýšleno. Nyní se připravuje záměr na obnovu interiéru a provádí se restaurátorský průzkum interieru – vnitřních omítek a zbytků nástěnné malby. Práce probíhají za podpory Středočeského kraje (Fond obnovy památek). Město Slaný také stojí před otázkou, jak v budoucnu zpřístupnit tuto významnou památku návštěvníkům města Slaného. Fotografie ing. Tomáše Kluibera (Fa. MAX) a Richarda Jankoviče z letošní náročné opravy nalezne zájemce v galerii.

 

Bozi hrob 2007