Index arrow Barok ve Slaném arrow Slánská svatá Barbora
Slánská svatá Barbora Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.06. 2007 08:47

barbora icoLetos jsme s posluchači Slánské akademie volného času, a to v rámci bloku středověkého umění, věnovali pozornost křesťanské ikonografii, křesťanským symbolům a starým posvátným příběhům, se kterými se můžeme setkat při návštěvě našich galerií a dalších památek i o letním putování. Při posledním setkání v rámci prohlídky kostela sv. Gotharda, kterému se v poslední době na stránkách časopisu podrobněji věnujeme, jsem si uvědomil, kolik takových témat před námi vyvstane, když si postupně budeme prohlížet barokní oltáře, které zdobí středověké pilíře lodi slánského kostela.
Dnes se zastavíme před oltářem sv. Barbory († 306), panny a mučednice, jenž vznikl, jako celá kolekce slánských svatogothardských oltářních obrazů, po roce 1760.

barbora aa Pro pochopení výtvarného díla baroku je vhodné listovat ve starých knihách, které nám přiblíží prostředí, ve kterém dílo vznikalo. Třeba spis o životech svatých (1844) vlasteneckého kněze a spolupracovníka Národního muzea v Praze - Josefa M. Pohořelého.

Podle legendy, kterou v textu rozvíjí, byla Barbora dcera pohanského kupce Dioskura, který, aby jí zabránil seznámit se s křesťanskou věroukou, ji zavřel do věže se dvěma okny. Barbora však dala udělat třetí. Vyobrazení trojice oken - symbol trojjedinosti Boha se objevuje na vyobrazeních věže, které bývají jejím atributem ve starých malířských dílech a sochařství. Jak dál píše vlastenecký kněz …otec domů se navrátiv a tři okna spatřiv, zahořel zlostí nad neposlušnou dcerou, kterážto že ku vdavkám chuti nemá, otci předkládala a že křesťankou jest, neohroženě vyznala… tehdy ještě před otcem utekla a schovávala se. Prozradil ji však pastýř, nato byla Barbora uvězněna, bičována místodržícím Marciánem, pálena pochodněmi, bita holemi a takto znetvořená měla být pro výstrahu všem, kteří by se chtěli stát křesťany, nahá vedena městem. Anděl ji však zahalil do bílého pláště. Nakonec byla odsouzena k smrti mečem a rozsudek vykonal její otec.
Na slánském obraze oceníme umělecké kvality díla. Máme před sebou sesuté tělo světice právě okamžiku, kdy jí Dioskuros s turbanem ozdobeným perem na hlavě a znakem půlměsíce na hrudi setnul zahnutou šavlí hlavu. Tvář vraha svého dítěte má vytřeštěné oči hrůzou, když se hlava krásné panny s "uvadlýma" očima právě oddělila od jejího neposkvrněného těla a řinoucí se krev potřísnila Dioskurovi šat. Toto pochmurné divadlo sledují opodál další účastníci děje, přičemž další postava Turka s turbanem se dívá vzhůru a vidí anděla, který rukou ukazuje k nebi, konečného místa putování panny Barbory. Vrah však trestu neunikl, v legendě se praví, jak píše Josef Pohořelý … že brzo na to, co nelidský otec vraždu nad dcerou spáchal, od hromu zabit byl … Pozoruhodná je i barevná výstavba obrazu, ve které se uplatňuje červená barva, symbol mučednictví, v kontrastu s barvou šatu panny Barbory - zelenou, lehce žlutou a světle modrou.

Svatá Barbora je však nejen patronka horníků, ale nalezneme ji také mezi čtyřmi hlavními svatými Pannami (Barbora, Markéta, Dorota, Kateřina) ve skupině Čtrnácti svatých pomocníků.
Svatá Barbora je však v době, kdy vznikl slánský oltář, vzývána zejména jako patronka dobré smrti. Na několik plátnech v okolí Slaného (Smečno, Nabdín) je dokonce tradiční vyobrazení sv. Barbory doplněno o příběh o loupeživém rytíři Chlévci, který byl odsouzen k smrti a po právu útrpném belhal se s kůlem zabodnutým v těle a nemohl zemřít. A smířen s Bohem skonal, když na přímluvu sv. Barbory jej zaopatřil kněz. Takto tento příběh popisuje Václav Hájek Libočan v tehdy mezi čtenáři rozšířené Kronice české.

Proto se na závěr krátké stati o sv. Barboře připojuje ve shora uvedené knize mravní poučení … Jak člověk žije, tak i obyčejně umírá. Pamatuj člověče na poslední věci své! Z té příčiny svatá panna Barbora patronkou umírajících se stala, abychom od náhlé a nenadálé smrti uchráněni byli. A to je vedle poměrně ušlechtilé pozdně barokní malby to podstatné, co mělo být připomenuto pravidelným návštěvníkům slánského kostela.(Psáno pro Slánskou radnici 7/2007)