Index arrow Výkon státní správy
Výkon státní správy Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
26.07. 2006 10:18

Dokumenty ke stažení

Památková péče na Slánsku v roce 2017 - vymezení území výkonu státní správy na úseku památkové péče, seznam památkových zón a pásem, další informace - ke stažení v PDF

 

Žádost o vydání závazného stanoviska (ke stažení ve formátu Word):

Žádost vlastníka kulturní památky o vydání závazného stanoviska k její opravě 

Žádost  vlastníka nemovitosti, která není památkou, ale nachází se v památkově chráněném území, o vydání závazného stanoviska k její opravě

Žádost vlastníka nemovitosti o vydání závazného stanoviska k úpravě dřevin v areálu kulturní památky nebo v památkově chráněném území

 

 

 

Prostorové vymezení památkových pásem (formát JPG) – Smečno (3,90 MB), Slaný (2,31 MB), Velvary (3,69 MB), Zlonice (644 kB) a vesnické památkové rezervace Třebíz (1,07 MB). Ve fromátu PDF - Smečno (1,97 MB), Slaný (737 kB), Velvary (1,12 MB), Zlonice (252 kB) a Třebíz (294 kB)

Archeologická památka Slánská hora - vymezení památky - ve formátu JPG (1,1 MB) a PDF (2,34 MB)

 

Životní situace - památková péče (formát PDF):

  1. Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona
  2. Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona
  3. Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona
  4. Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona
  5. Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky, které dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona
  6. Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady
  7. Právo státu na přednostní koupi kulturních památek
  8. Přemístění movité kulturní památky

 

_________________________________________

Památkový zákon 20/1987 Sb. ( podle právního stavu s účinností ke dni 1. ledna 2014 a doplněný výběrem z judikatury ke dni 25. únoru 2013)

Příručka vlastníka památky (ke stažení v PDF)