Index arrow Slánský Boží hrob arrow První etapa opravy Božího hrobu ukončena
První etapa opravy Božího hrobu ukončena Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
18.12. 2006 18:27

ikohrobV prosinci 2006 byla dokončena první etapa opravy Božího hrobu nad Kvíčkem u Slaného. Jeho stav se v poslední době podstatně zhoršil. Vše způsobilo zejména dlouhodobé zatékání spárami mezi kamennými plotnami střechy a kořeny vegetace, která pod ni prorůstala. Zejména dlouhodobé zatékání do prostoru mezi kamenné opláštění a vnitřní smíšené zdivo způsobilo zkorodování železného kotvení a nebezpečné vyklonění kamenných bloků od zděného jádra kaple. Tento nepříznivý stav se projevil nejvíce na pravé straně, kde došlo k jejich povážlivému vychýlení o více než 10 cm.

hrobplachy1 První etapa opravy byla poměrně náročná. Byla opatrně sejmuta část kamenné římsy a nato sneseny odkloněné kamenné kvádry obkladu. Na střeše odborní pracovníci ve spolupráci s restaurátorem rozkryli kamenné desky pro položení příčného táhla. Následovalo odstranění rozrušeného opukového zdiva smíšeného s hlínou a prorostlého kořeny vegetace, a to až po soudržnou nenarušenou vrstvu. Dále bylo nutné vyhloubit spáru pro uložení stabilizujícího táhla a rovněž původní železné kramle nahradit nerezovými. Poté bylo možné do vodorovné spáry vložit speciální táhlo z kroucené oceli fy. Helifix a následně prostor mezi kamenným obkladem a zdivem zasypat „keramzitem“, pro odvlhčení zdiva byly v zásypu umístěny vzduchové kanálky. Následovalo osazení nerezových trnů pro bloky kamenné římsy, položeny byly i střešní desky. V závěrečné etapě byly do střešního pláště olovem, jako původním materiálem, zality nerezové kramle. Další etapa opravy slánského Božího hrobu by měla proběhnout v letošním roce. Práce prování fa. MAX Stavební a.s. ve spolupráci s akad. soch. Jarmilem Plachým.

Památkový dozor - Mgr. Eva Spárová NPÚ - územní pracoviště pro střední Čechy v Praze, PhDr. Vladimír Přibyl odbor kultury MěÚ Slaný a statik ing. Otakar Hrdlička, opravu za investora - město Slaný - vede Richard Jankovič - úsek správy majetku a bytového hospodářství MěÚ Slaný. Konzultace užitých technologií Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc. VŠCHT Praha. Snímky ing. Kluibera v naší galerii.