Index arrow Historik Vlastimil Kybal
Historik Vlastimil Kybal

kybalvaclavLetitým spolupracovníkem odboru kultury Městského úřadu ve Slaném je ThDr. Jaroslav Hrdlička - badatel, který se dlouhodobě zabývá dílem historika - absolventa slánského gymnázia - Vlastimila Kybala. Tento významný historik, rodák z Černochova, patrně bydlel kolem roku 1890 nějaký čas ve Slaném v domě čp. 258. V roce 2008 si připomeneme i ve Slaném 50. výročí jeho úmrtí. Proto i na našich stránkách budeme připomínat postupně jeho dílo. Dr. Jaroslav Hrdlička mluvil o tomto historikovi, který Slánsko a Lounsko spojuje, i na Slánských rozhovorech 2006. Historické fotografie V. Kybala naleznete v galerii.Vlastimil Kybal (I.) – dětství a dospívání Tisk E-mail
Napsal Jaroslav Hrdlička   
27.12. 2006 11:29
kybaliconaJak poznamenává ve své rodinné kronice Václav Kybal, historikův otec, zakladatel rodu Matěj Kybal do Černochova přichází mezi lety 1770-80. Sám rodem z Dřivčic se oženil z Marií Magdalenou Srpovou z černochovského statečku čp.45. Řadu let byl nový statkář rychtářem obce, v níž platila ještě robotní povinnost peruckému velkostatku. Manželství přineslo vedle tří dcer i jediného syna Martina.
Celý článek...
 
Vlastimil Kybal (II.) – na studiích a v diplomacii Tisk E-mail
Napsal Jaroslav Hrdlička   
27.12. 2006 11:53

Kybal27V denících nalezneme i hlubší stopy filozofické a náboženské literatury, jež studentovi byla doporučována jeho profesorem filozofické propedeutiky dr.Václavem Petříkem. Znalost klasických jazyků, řečtiny a latiny student postupně získal pod vedením klasického filologa prof. Petra Hrubého, který byl i jeho třídním učitelem od podzimu roku 1895 až do maturity. Jeho měl student ze svých učitelů nejraději a vzpomínal na něho i v dalších letech.

Celý článek...
 
Vlastimil Kybal (III.) – v emigraci Tisk E-mail
Napsal Jaroslav Hrdlička   
27.12. 2006 12:27

Kybal29Datum odchodu historika a diplomata do exilu v USA je možno určit poměrně přesně. Od 19. září do 3. října 1938 vykonal historik přednáškovou cestu na několika univerzitách v Kalifornii v USA. V čase, v němž se naplnil osud první republiky, zde přednášel především o dějinných kořenech česko-německého problému v ČSR. Tento pobyt dal historikovi možnost připravit vlastní odchod do exilu.

Celý článek...