Index arrow Barok ve Slaném
Barok ve Slaném
Další dva Spitzerovy obrazy obnoveny Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.12. 2009 08:29

bonaventura_icoV závěru roku jsme se ve slánském muzeu potěšili nad dvěma obnovenými obrazy ze souboru františkánských světců, který byl původně umístěn v refektáři slánského františkánského kláštera. Restaurátorky Markéta Pavlíková a Lenka Helfertová opravily obraz sv. Bonaventury a sv. Didaca, a tak zbývá ještě restaurovat sv. Paschala Baylonského, aby byla celá kolekce obnovena. Tento soubor má význam právě jako celek a zajímavé jsou náměty obrazů; mozaika slánského baroku je tak opět úplnější.

Celý článek...
 
Abgarův obraz ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
25.05. 2009 10:40

ico_abgarPamátkový fond starého umění města Slaného může připomínat skutečně bohatou mozaiku různých památek. Některé vynikají výtvarným provedením a jiné námětem, poselstvím z doby minulé. Takovou památku představuje takzvaný Abgarův obraz v bohatě řezaném barokním rámu, který byl po dlouhou dobu zavěšen na pilíři v kostele sv. Gotharda.

Celý článek...
 
Dvě obnovené františkánské památky Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.01. 2009 16:11

icofr2Další dvě plátna ze Spitzerovy kolekce františkánských světců byla na samém závěru roku 2008 restaurována. Postupně se tak před námi vynořuje historie slánského františkánského kláštera, jeho umělecké památky. Oba obrazy se původně nacházely v refektáři kláštera a v roce 1766 je namaloval malíř pozdního baroku Jan Václav Spitzer, který byl na Slánsku činný i ve Vraném, kde v kostele Narození sv. Jana Křtitele provedl rozsáhlou freskovou výzdobu.

Celý článek...
 
Zaniklá kaple Čtrnácti svatých pomocníků ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
15.01. 2009 09:28

kaple_icoVe sbírkách slánského muzea se nachází pozoruhodná kresba zaniklé kaple Čtrnácti svatých pomocníků od Matěje Jindráčka, která byla publikována ve Slánském obzoru v roce 1907. Dějinami kaple, která stávala na Lounském předměstí, naproti slánské sokolovně, se také v roce 1924 ve stejném časopise zabýval archivář Jindřich Hulinský. Svatyně byla založena v roce 1738 - tedy o třináct let dříve než kladenská Dientzenhoferova kaple sv. Floriána. 

Celý článek...
 
Hora ruit / čas letí Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
17.12. 2007 14:59

ico hodinyBarokní sluneční hodiny ve slánském klášteře. Když jsem nedávno procházel knihovnu a uvažoval o slánské pamětihodnosti na měsíc leden, na vstup do nového roku 2008, padl můj pohled na publikaci Staropražské sluneční hodiny od Bedřicha Poláka (Academia, 1986), mimochodem rovněž znalce a milovníka lidové architektury na Slánsku, který žil v Roztokách u Prahy. Doc. dr. ing. Bedřich Polák († 1988) však svůj život zasvětil gnomonice a publikoval řadu prací o slunečních hodinách.

Celý článek...
 
Svatý Vácslav mučedlník Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
16.08. 2007 07:37

ico vaclavZářijová slánská památka "svatogothardského putování" by měla být svatováclavská; to jsem si uvědomoval, když jsem před několika dny v zámecké galerii v Opočně obdivoval návrh obrazu Zavraždění sv. Václava od Itala Francesca Trevisaniho a za několik dní doputoval do Žamberku, abych zde v kostele sv. Václava mohl spatřit definitivní dílo - rozměrný obraz, který dosahoval výšky více než pěti metrů. Když se "svatováclavsky" porozhlédneme po Slánsku, zjistíme, že se zde nachází řada starobylých kostelů zasvěcených sv. Václavu, ale jeho titulní obrazy na hlavních oltářích byly postupně nahrazeny novějšími (Kmetiněves, Hobšovice, Dřetovice).

Celý článek...
 
Obraz sv. Maří Magdaleny ze Slaného Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
04.07. 2007 14:33

magdalena icoKdyž jsem po roce 1989 předčítal dětem z knihy o Kájovi Maříkovi, oblíbil jsem si poutní místo nad Mníškem pod Brdy - proslulou Skalku s poutním kostelem sv. Máří Magdaleny. Nebo když jsem putoval kolem Třeboně a míjel Majdalenu - dříve i úředně Svatou Maří Magdalénu, vybavil se mně příběh o krásné světici a měl jsem před očima některé památky jihočeské gotiky v Alšově galerii na Hluboké. Svatá Maří Magdalena je také světicí prázdninového putování českou krajinou - její svátek si připomínáme 22. července, a proto se v srpnu zastavíme před jejím oltářním obrazem ve slánském kostele.

Celý článek...
 
Slánská svatá Barbora Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.06. 2007 08:47

barbora icoLetos jsme s posluchači Slánské akademie volného času, a to v rámci bloku středověkého umění, věnovali pozornost křesťanské ikonografii, křesťanským symbolům a starým posvátným příběhům, se kterými se můžeme setkat při návštěvě našich galerií a dalších památek i o letním putování. Při posledním setkání v rámci prohlídky kostela sv. Gotharda, kterému se v poslední době na stránkách časopisu podrobněji věnujeme, jsem si uvědomil, kolik takových témat před námi vyvstane, když si postupně budeme prohlížet barokní oltáře, které zdobí středověké pilíře lodi slánského kostela.
Dnes se zastavíme před oltářem sv. Barbory († 306), panny a mučednice, jenž vznikl, jako celá kolekce slánských svatogothardských oltářních obrazů, po roce 1760.

Celý článek...
 
Barok ve Slaném - Sochař František Ignác Weiss Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
25.09. 2006 20:26

weissicoDne 10. října 2006 proběhnou ve Slaném další Slánské rozhovory 2006 - tentokrát věnované dvěma sousedním historickým regionům - Slánsku a Lounsku. S ohledem na toto setkání byla také zvolena trasa letošního zářijového putování za památkami, která svým způsobem vyvrcholila prohlídkou konventního kostela bosých augustiniánů v Dolním Ročově. Jsem přesvědčen, že na účastníky putování udělal interiér kostela mimořádný dojem, byl to nejen pozoruhodný vrcholně barokní vnitřní prostor, dílo K. I. Dientzenhofera, ale i sochařská výzdoba - galerie barokních plastik pražského umělce Františka Ignáce Weisse.

Celý článek...
 
Znovunalezený obraz Porciunkule Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
26.08. 2006 14:00

ikonaKaždá památka má své osudy, dnes je přece jen více těch smutných - krádeže a zánik řady děl, na jejichž záchranu nejsou peníze. O to více potěší překvapení, kterého jsme se nedávno dočkali, a to v případě, když se ztracený a „oplakaný“ obraz opět vynoří. Slánští znalci - ředitelka muzea Božena Franková a prof. Antonín Leopold - několikrát vzpomenuli barokní malbu Porciunkule ze slánského františkánského kláštera, který byl kdysi jako kus hadru pohozen v klášteře a pak zmizel

Celý článek...
 
Galerie soch u kláštera Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
24.06. 2006 01:00
ikonaV červencovém zastavení za památkami Slaného si připomeneme zaniklou barokní galerii kamenných soch, která kdysi zdobila alej k františkánskému klášteru. I v tomto případě je to jakési rozkrývání vrstevnatosti památkového fondu města, hledání souvislostí a všeho výtvarně působivého z doby minulé.
Celý článek...