Index arrow Slánský Boží hrob
Slánský Boží hrob

Bozi hrob Slany„Po osmé hodině jsme se vrátili do Slaného, kde jsem v kapli svatého hrobu za velkého utrpení posvětil oltář, neboť bylo nutné, abych vcházel vždy po kolenou, a do kaple se nevešlo víc než tři lidi. Místo pro relikvie bylo uprostřed horního kamene. Nejnepříjemnější bylo ale, když jsme zapálili svíčky, protože jsem byl nucený hned vyjít kvůli kouři, pokud jsem nechtěl oslepnout. Kouř však brzo zmizel, a tak jsem stihl odsloužit ještě mši. Jedli jsme ve městě a přijel ještě hrabě Michna, který užívá zdejší vodu na podagru, spolu s hrabětem z Heissenštejnu s manželkou a s maltézským rytířem z Vrtby. Než jsme odjeli, poslouchali jsme ještě litanie v Loretě a purkrabího paní uspořádala tombolu pro mnichy s obrázky, růženci, křížky a medailemi.“

 

Z deníku kardinála Harracha (10.8.1665), připravil Alessandro Catalano

(ze sborníku Slánské rozhovory 2005)


Další etapa opravy Božího hrobu ukončena Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
01.10. 2007 10:22

hrob icoV průběhu měsíce září byla ukončena letošní etapa opravy Božího hrobu nad Kvíčkem u Slaného. Boží hrob je v současné době staticky stabilizován, a to za pomocí táhel - statické zajištění bylo zahájeno loni. Závažné statické poruchy způsobilo dlouholeté zatékání a prorůstání kořenů vegetace do opukového zdiva za kamenným pláštěm. Opravena je také kamenná střecha, vše nově vyspárováno. Náročné práce prováděla MAX stavební a. s., statiku řešil ing. Otakar Hrdlička a restaurátorské práce realizuje akad. soch. Jarmil Plachý, investorský dozor má Richard Jankovič (odbor správy majetku MěÚ Slaný).

Celý článek...
 
První etapa opravy Božího hrobu ukončena Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
18.12. 2006 18:27

ikohrobV prosinci 2006 byla dokončena první etapa opravy Božího hrobu nad Kvíčkem u Slaného. Jeho stav se v poslední době podstatně zhoršil. Vše způsobilo zejména dlouhodobé zatékání spárami mezi kamennými plotnami střechy a kořeny vegetace, která pod ni prorůstala. Zejména dlouhodobé zatékání do prostoru mezi kamenné opláštění a vnitřní smíšené zdivo způsobilo zkorodování železného kotvení a nebezpečné vyklonění kamenných bloků od zděného jádra kaple. Tento nepříznivý stav se projevil nejvíce na pravé straně, kde došlo k jejich povážlivému vychýlení o více než 10 cm.

Celý článek...
 
Slánský Boží hrob - něco z historie Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
26.07. 2006 11:31

IkonkaSlánský Boží hrob (1665) je nejstarší památkou tohoto typu v Čechách. Originální kaple Božího hrobu dodnes stojí v Jeruzalémě a je vtěsnána do zástavby uprostřed města. Ta byla a je cílem poutníků z celého světa, vypovídají o tom nejen staré záznamy, ale i drobné umělecké předměty s vyobrazením Božího hrobu - destičky ze slonoviny nebo výzdoba kovových ampulí, ve kterých si poutníci přinášeli ze Svaté země domů posvěcené oleje, víno a vodu. Jeruzalémská svatyně prodělala řadu změn. Její původní vzhled je patrný na rytině Erharda Reuwicha z roku 1483 (na obrázku) a v této podobě se patrně zachovala až do požáru roku 1808, po kterém byla podstatně upravena.

Celý článek...