Index
Fasáda kostela sv. Jiří ve Velvarech byla dokončena Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
21.08. 2016 10:43

Sample ImageJsou to již dva roky, kdy bylo započato s celkovou opravou fasády kostela sv. Jiří. Srpnem letošního roku se kapitola dokončením západního a severního průčelí uzavírá. Jednou ze zásadních a na první pohled viditelných změn je barevnost a to jak samotné plochy stěn, tak i kamenných prvků. Přírodně světlý vznosný původem renesanční chrám, který byl zažit v povědomí obyvatel města a jeho nejbližšího okolí, byl proměněn okrově tónovaným barevným nátěrem. Starší barevné pigmenty byly sondážně nalezeny v dostatečné míře tak, aby bylo možné je s jistotou rekonstruovat. K barevným proměnám několik slov zde. Od hlavní lodi se barevně odděluje pouze sakristie za presbytářem v závěru kostela. Barokní přístavba tak přiznává svoji časovou nesourodost.

Fotogalerie poslední etapy

Celý článek...
 
Obnova Pražské brány ve Velvarech / dílo předáno Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
20.08. 2016 20:43

Sample ImageJiž nějakou dobu bylo možné Pražskou bránu vidět bez demontovaného lešení, avšak teprve v posledních týdnech je možné nový nátěr fasády vstřebat společně s dokončenými pracemi na kamenných prvcích. Čas tomu tak chtěl, aby se nyní společně s kostelem sv. Jiří, kde byla v polovině letošního srpna dokončena poslední etapa obnovy fasády, staly znovu zářícími klenoty královského města Velvar, jejichž střešní silueta je vidna z dáli.

Již od poloviny května byly zahájeny zednické a restaurátorské práce. Největší pozornost bylo nutno věnovat kamenné bosáži (plastickému kvádrování zdiva) a zlacené heraldické výzdobě v přízemí objektu.

Celý článek...
 
Obnova kamenných prvků kaple v Hospozínku Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
16.08. 2016 14:31
Sample Image

Stavba kaple, jež patří k prvním svatojánským svatyním v Čechách, tvoří společně s barokní sýpkou dominantu malé obce Hospozínek, zv. původně Paršenk. Že se jedná o památku hodnotou, si je vědoma i sama Obec a Občanské sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek, kteří v průběhu let přispěli k obnově střešního pláště, vitráží, dveří i odvodnění objektu, a to za finanční podpory Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností nebo podpory Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova.

V těchto letních dnech byla dokončena další fáze celkové obnovy kaple započaté v květnu tohoto roku, jíž bylo restaurování pravoúhlého kamenného portálu s erby zakladatelky v barokních kartuších a reliéf Panny Marie s dítětem ve výklenku štítu průčelí kaple.

Celý článek...
 
Ukončena oprava svatojánského oltáře ve Smečně Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.06. 2016 10:01

 Byla ukončena oprava významné památky – oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele ve Smečně. Oprava tohoto barokního skvostu od barokního sochaře Františka Ignáce Platzera byla zahájena v roce 2006. S výsledky obnovy seznámila v úterý 28. 6. 2016 pracovníky památkové péče akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D. (AVU Praha, ateliér restaurování), která působí na Slánsku již od roku 1993. K opravě této významné památky, a to i za účasti širší veřejnosti, se časem ještě vrátíme. Děkujeme všem, zejména farnosti ve Smečně a Ministerstvu kultury ČR, kdo se zasadili o obnovu tohoto výtvarného unikátu.

Snímky ze setkání 28. 6. 16 zde

 
Slánské rozhovory 2016 – Slaný a Velvary Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.06. 2016 09:22

Sample ImageTřináctý ročník Slánských rozhovů připravujeme společně s městem Velvary. Důvodem je nejen bohatá hostorie města Velvar a jěho mimořádně bohatý památkový fond, významná práce tamního muzea, ale i dlouholetá spolupráce na úseku památkové péče. V současné době zde probíhá několik zásadních oprav památkových objektů (kostel sv. Jiří, Pražská brána).

Slánské rozhovory 2016 pořádá město Slaný společně s konventem bosých karnelitánů v úterý 4. října 2016. Jste srdečně zváni.

Další informace podá Mgr. Markéta Škrancová, odbor kultury MěÚ Slaný, tel. 312 511 273, e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 Program zde

 
Obnova fasády kostela sv. Jiří ve Velvarech pokračuje další etapou Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
23.06. 2016 14:20
Sample Image

Kostel sv. Jiří z počátku 17. století je klenotem ve vlastnictví města Velvar, které se již před lety rozhodlo znovu navrátit této jedinečné stavbě svůj lesk.  

Město Velvary svým záměrem v letošním roce navazuje na předešlé etapy obnovy fasády kostela. V letech 2014–2015 byla provedena oprava severní a jižní fasády. Okrově tónovaný barevný nátěr, kterým byla opatřena prozatím pouze jižní strana kostela, bude letos nanesen na plnou plochu kostela, včetně průčelí.

Počátkem měsíce března započaly práce na západním, tedy štítovém průčelí, kde byla po důkladné obhlídce z lešení určena míra odstranění nesoudržných částí, novodobých doplňků a míra očištění zejména od organických nečistot lišejníků atp. Povrchové nečistoty v podobě černých krust na přírodním kameni byly šetrně odstraněny pastou remmers. Po několikavrstvém nanesení zpevňovacího roztoku na kámen se přistoupilo k jeho domodelování. Při bližším seznámení s dílem byla rozeznána ruka několika kameníků, obzvlášť zřetelně je skutečnost patrná na reliéfně vystupujících květech nejvýše posezeného štítu. Tyto kamenické prvky budou následně barevně tónovány společně s tektonickým rozvrhem členění štítu. Na rozdíl od poslední opravy fasády budou zvýrazněny štukové pilastry s kamennými patkami i elegantně se zavíjející renesanční voluty. 

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 16 z 67