Index
Pozvánka do aleje ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
11.01. 2017 09:15

Město Slaný ve spolupráci s klášterem bosých karmelitánů ve Slaném Vás zvou na setkání s tématem

HISTORIE A RESTAUROVÁNÍ SOCH V KLÁŠTERNÍ ALEJI VE SLANÉM v úterý 24. ledna 2017 od 15 hodin v refektáři karmelitánského kláštera ve Slaném. 

Pracovníci odboru kultury MěÚ Slaný společně s restaurátory představí průběh opravy sochařských památek. Přizváni jsou i bratři františkáni od Panny Marie Sněžné v Praze, kteří po skončení setkání nově obnovené sochy požehnají.  

Sample Image

 
Sochy v klášterní aleji ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
18.11. 2016 12:26

alej_icoMěsto Slaný se již několik let zasazuje o to, aby se památkově rehabilitovala alej k bývalému františkánskému klášteru ve Slaném, kde dnes požehnaně působí bosí karmelitáni. V případě parčíku se jedná o městský prostor, který vyzývá k odpočinku, ke zklidnění. Proto město Slaný postupně, a to i díky dotaci ministerstva kultury, navrací sochařské památky do míst, kde původně stávaly, dokud na konci 19. století nebyly přeneseny do areálu kláštera. Obnovujeme tak na veřejných prostranstvích nejen sochařskou výzdobu, o kterou Slaný po stržení barokního sloupu na náměstí přišlo, ale vracíme do těchto míst svým způsobem i původní genius loci. Sochy významných světců nám na jedné straně připomínají kořeny evropské duchovní kultury a na straně druhé historii města, spojenou v tomto případě s působením františkánů.

Celý článek...
 
Oprava balustrády u sochy sv. Jana Nepomuckého ve Velvarech / dílo předáno Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
04.09. 2016 19:56

Sample ImageSocha sv. Jana Nepomuckého je výjimečným sochařským dílem, které vzniklo rukou neznámého autora v roce 1730 u někdejšího špitálu při kostele sv. Jiří ve Velvarech. Do výše sochu zdvihá tříetážový podstavec obehnán balustrádou s kuželkami. Ta byla naposledy restaurována na přelomu let 1994/1995 akad. soch. Petrem Váňou, kdy byla odstraněna zazděná pole mezi nárožními pilířky a patřičně nahrazena novými kuželkami. Balustráda byla následně v průběhu let rostlinnými mikroorganismy a zejména nenechavci znatelně poškozena. Došlo k odcizení dvou předsazených sloupků zakončených piniovými šiškami a též celkem osmi kuželek ze dvou polí balustrády, jež způsobilo závažnou statickou poruchu kamenného zábradlí. Madla se svými uvolněnými spoji byla nějaký čas provizorně podepřena trámky a prkny. Stav balustrády, narušované otřesy blízké rušné dopravní komunikace, byl klasifikován jako havarijní. Vlastník, město Velvary, nyní přistoupil k její obnově.

Celý článek...
 
Fasáda kostela sv. Jiří ve Velvarech byla dokončena Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
21.08. 2016 10:43

Sample ImageJsou to již dva roky, kdy bylo započato s celkovou opravou fasády kostela sv. Jiří. Srpnem letošního roku se kapitola dokončením západního a severního průčelí uzavírá. Jednou ze zásadních a na první pohled viditelných změn je barevnost a to jak samotné plochy stěn, tak i kamenných prvků. Přírodně světlý vznosný původem renesanční chrám, který byl zažit v povědomí obyvatel města a jeho nejbližšího okolí, byl proměněn okrově tónovaným barevným nátěrem. Starší barevné pigmenty byly sondážně nalezeny v dostatečné míře tak, aby bylo možné je s jistotou rekonstruovat. K barevným proměnám několik slov zde. Od hlavní lodi se barevně odděluje pouze sakristie za presbytářem v závěru kostela. Barokní přístavba tak přiznává svoji časovou nesourodost.

Fotogalerie poslední etapy

Celý článek...
 
Obnova Pražské brány ve Velvarech / dílo předáno Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
20.08. 2016 20:43

Sample ImageJiž nějakou dobu bylo možné Pražskou bránu vidět bez demontovaného lešení, avšak teprve v posledních týdnech je možné nový nátěr fasády vstřebat společně s dokončenými pracemi na kamenných prvcích. Čas tomu tak chtěl, aby se nyní společně s kostelem sv. Jiří, kde byla v polovině letošního srpna dokončena poslední etapa obnovy fasády, staly znovu zářícími klenoty královského města Velvar, jejichž střešní silueta je vidna z dáli.

Již od poloviny května byly zahájeny zednické a restaurátorské práce. Největší pozornost bylo nutno věnovat kamenné bosáži (plastickému kvádrování zdiva) a zlacené heraldické výzdobě v přízemí objektu.

Celý článek...
 
Obnova kamenných prvků kaple v Hospozínku Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
16.08. 2016 14:31
Sample Image

Stavba kaple, jež patří k prvním svatojánským svatyním v Čechách, tvoří společně s barokní sýpkou dominantu malé obce Hospozínek, zv. původně Paršenk. Že se jedná o památku hodnotou, si je vědoma i sama Obec a Občanské sdružení pro podporu a rozvoj části obce Hospozínek, kteří v průběhu let přispěli k obnově střešního pláště, vitráží, dveří i odvodnění objektu, a to za finanční podpory Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností nebo podpory Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova.

V těchto letních dnech byla dokončena další fáze celkové obnovy kaple započaté v květnu tohoto roku, jíž bylo restaurování pravoúhlého kamenného portálu s erby zakladatelky v barokních kartuších a reliéf Panny Marie s dítětem ve výklenku štítu průčelí kaple.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 16 z 70