Index
Ukončena oprava svatojánského oltáře ve Smečně Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.06. 2016 10:01

 Byla ukončena oprava významné památky – oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele ve Smečně. Oprava tohoto barokního skvostu od barokního sochaře Františka Ignáce Platzera byla zahájena v roce 2006. S výsledky obnovy seznámila v úterý 28. 6. 2016 pracovníky památkové péče akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D. (AVU Praha, ateliér restaurování), která působí na Slánsku již od roku 1993. K opravě této významné památky, a to i za účasti širší veřejnosti, se časem ještě vrátíme. Děkujeme všem, zejména farnosti ve Smečně a Ministerstvu kultury ČR, kdo se zasadili o obnovu tohoto výtvarného unikátu.

 Snímky ze setkání 28. 6. 16 zde

 
Slánské rozhovory 2016 – Slaný a Velvary Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.06. 2016 09:22

 Třináctý ročník Slánských rozhovů připravujeme společně s městem Velvary. Důvodem je nejen bohatá hostorie města Velvar a jěho mimořádně bohatý památkový fond, významná práce tamního muzea, ale i dlouholetá spolupráce na úseku památkové péče. V současné době zde probíhá několik zásadních oprav památkových objektů (kostel sv. Jiří, Pražská brána).

Slánské rozhovory 2016 pořádá město Slaný společně s konventem bosých karnelitánů v úterý 4. října 2016. Jste srdečně zváni.

Další informace podá Mgr. Markéta Škrancová, odbor kultury MěÚ Slaný, tel. 312 511 273, e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Program Slánských rozhovorů 2016 

 

 
Obnova kostela sv. Jiří ve Velvarech pokračuje další etapou – západním průčelím Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
23.06. 2016 14:20
Sample Image

Kostel sv. Jiří z počátku 17. století je klenotem ve vlastnictví města Velvar, které se již před lety rozhodlo znovu navrátit této jedinečné stavbě svůj lesk.  

Město Velvary svým záměrem v letošním roce navazuje na předešlé etapy obnovy fasády kostela. V letech 2014–2015 byla provedena oprava severní a jižní fasády. Okrově tónovaný barevný nátěr, kterým byla opatřena prozatím pouze jižní strana kostela, bude letos nanesen na plnou plochu kostela, včetně průčelí.

Počátkem měsíce března započaly práce na západním, tedy štítovém průčelí, kde byla po důkladné obhlídce z lešení určena míra odstranění nesoudržných částí, novodobých doplňků a míra očištění zejména od organických nečistot lišejníků atp. Povrchové nečistoty v podobě černých krust na přírodním kameni byly šetrně odstraněny pastou remmers. Po několikavrstvém nanesení zpevňovacího roztoku na kámen se přistoupilo k jeho domodelování. Při bližším seznámení s dílem byla rozeznána ruka několika kameníků, obzvlášť zřetelně je skutečnost patrná na reliéfně vystupujících květech nejvýše posezeného štítu. Tyto kamenické prvky budou následně barevně tónovány společně s tektonickým rozvrhem členění štítu. Na rozdíl od poslední opravy fasády budou zvýrazněny štukové pilastry s kamennými patkami i elegantně se zavíjející renesanční voluty. 

Celý článek...
 
Zahájení VII. etapy restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Gotharda ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
15.06. 2016 16:09
Sample Image

Hlavní oltář sv. Gotharda z 2. pol. 18. stol. prochází obnovou již od roku 2010. Práce na movité kulturní památce jsou podporovány dotačním programem Ministerstva kultury ČR. V minulém roce bylo dokončeno restaurování zlacení a polychromie střední části retáblu akad. malířem a restaurátorem Jiřím Štorkem († 2016). Na jeho dílo navazuje nyní umělecký pozlacovač Patrik Jílek, který již v dřívější době s restaurátorem Štorkem spolupracoval; některé odborné zásahy bude provádět akad. mal. Hana Slavíková. Rozsah prací se bude týkat spodní části architektury oltáře včetně jeho bočních portálů.

 
Z praxe památkové péče - venkovní posezení u cukrárny Na Londě ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
15.06. 2016 16:02
Sample ImagePředzahrádky jsou významnou součástí uličního prostoru města, způsob jejich provedení spolu s reklamními prvky provozovny do značné míry spoluurčuje úroveň historického prostředí města. Návrh nejen vizualizace, ale i konstrukce samotné má být zpracován v požadované kvalitě, aby se realizací venkovního posezení nesnížil nad rámec urbanistický výraz nejznámější slánské ulice. Úspěchu se nakonec podařilo dosáhnout v případě nové předzahrádky u cukrárny Na Londě (Husova 109), která se jako jedna z prvních objevila po rozsáhlé rekonstrukci Husovy ulice dokončené v závěru minulého roku.
Celý článek...
 
Obnova Pražské brány ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
25.05. 2016 12:57
Sample Image

Pražská brána se dochovala jako jediná ze čtyř velvarských bran a je také nejvýraznějším pozůstatkem původní fortifikace královského města. Byla postavena vlašskými staviteli patrně na starších základech roku 1580 a následně upravena v 18. století, kdy získala jehlancovou střechu s lucernou ukončenou cibulovitou bání.

V posledních letech prošla obnovou střecha i vlastní dřevěná konstrukce krovu, byla rehabilitována omítka i kamenné prvky v přízemních patiích brány, a to zejména v průjezdu. V polovině května letošního roku započala obnova fasády a kamenných prvků s heraldickou výzdobou. 

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 16 z 64