Index
Restaurování portálu kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.11. 2017 23:08

Sample ImageKamenný portál bývalého hřbitovního kostela, později klášterního kostela františkánů, dnes bosých karmelitánů, pochází z doby výstavby chrámu, kdy byl roku 1600 jeho zhotovením pověřen vlašský kameník Jan Falkoun. V současnosti probíhá jeho oprava rukou zkušeného restaurátora ak. soch. Jana Turského ve spolupráci s technologem a restaurátorem ak. soch. Jarmilem Plachým. Jedinečné renesanční tvarosloví portálu budeme moci opět obdivovat v plné kráse na sklonku letošního roku.

Celý článek...
 
Závěrečná etapa opravy fasády historické radnice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
17.11. 2017 08:50

V minulém roceSample Image proběhla oprava zdobné neorenesanční fasády architekta Rudolfa Štecha až po hlavní římsu budovy, která byla provedena za finanční podpory programu Středočeského kraje. Vlastník, město Slaný se rozhodlo již pouze pomocí vlastních prostředků na tuto etapu navázat opravou fasády věže (spočívající v opravě omítek a štukových zdobných prvků, novém barevném nátěru, údržbě hodinových ciferníků, vyčištění okapů a nátěru podpěrných háků, truhlářské repasi vnějších křídel a rámů oken). Práce by měly být dokončeny do konce letošního roku.

 

Celý článek...
 
Oprava památek lidové architektury v Třebízi Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
11.11. 2017 18:40

Sample ImagePřestože dny začínají být čím dál více chladnější, ve vesnické památkové rezervaci Třebíz je čilý stavební ruch. V závěrečné fázi se nachází oprava střechy na stodole v usedlosti čp. 1, tzv. Cífkova statku a oprava stropu s komínem v domě čp. 20 na jižní straně návsi. Zásadní a významnou akcí je zahájení opravy doškové střechy hrázděné stodoly v areálu usedlosti čp. 10.

Celý článek...
 
Nová střecha zámku ve Smečně Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
03.11. 2017 13:26
Sample Image

Na někdejším rezidenčním sídle šlechtického rodu Clam-Martiniců byla dokončena oprava střechy, zahájená v květnu letošního roku. Na čtyřkřídlém objektu s dvěma věžemi byla v celém rozsahu vyměněna prejzová krytina pokládána do malty, která byla v havarijním stavu. Vyspraveny byly drolící se cihlové omítané komíny, jejichž tvary upoutají svou různorodostí. Patrně nejnáročnější fází byly nutné lokální opravy krovu, zejména na západním křídle zámku, kdy dochází k nastavování, tzv. protézování dřevěných trámů, aby bylo zachováno maximum původních částí, přestože krov je novodobější.

Celý článek...
 
Restaurátorské práce v Okresním domě ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
01.11. 2017 16:05
Sample Image

Zdobné interiéry slánského Okresního domu dokončeného roku 1902 se dochovaly pouze ve vstupní hale se schodištěm, kanceláři okresního hejtmana a zasedací síni, zde i s velkou částí původního mobiliáře. Město, jenž je vlastníkem této památky, dlouhodobě hledá vhodné využití, zároveň letos zahájilo první restaurátorské práce, aby cenné prostory dále nechátraly. Veřejnost se s průběhem a výsledky prací mohla na místě seznámit v rámci Dnů evropského dědictví 2017 a jistě to nebyla poslední příležitost.

Celý článek...
 
Průzkum střešní krytiny na kostele karmelitánského kláštera ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
20.10. 2017 13:04
Sample Image

Na klenbě interiéru kostela Nejsvětější Trojice byly zpozorovány vlhké skvrny na omítce. Nastalo tak důvodné podezření, že dovnitř zatéká vlivem narušení střešní krytiny z roku 1970. Ta byla nejdříve prověřena pohledem z přístupných míst v krovu střechy. Tašky na půlkruhově zakončené příčné lodi jsou však položeny přímo na klenbu z opukového kamene; zde bylo nutné provézt průzkum z mobilní plošiny, který v těchto dnech proběhl. Prohlídku provedl památkový statik Ing. Otakar Hrdlička a pokrývačští odborníci z firmy Voldřich střechy, která má za sebou řadu kvalitních oprav památek.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 16 z 91