Index
V restaurátorské dílně vitráží Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
02.08. 2017 10:46

Sample ImageProběhl první kontrolní den v dílně restaurátora na severu Čech, kam byly převezeny demontované vitráže z kostela sv. Jiří ve Velvarech. Několikero vitráží je po očištění. Byl zjištěn velmi špatný stav vypalované malby, který se zde nachází v odstínech černé a hnědé. Užití dvou rozdílných základních barev značí, že vitráže kostela nebyly provedeny pouze jednou dílnou. Malba bude obnovena přemalbou barvami vypalovanými v pecích na 540°. Různá teplota = různý odstín, proto proběhly zkoušky, které bylo třeba za účasti odborných orgánů památkové péče posoudit. Malba zabere nejvíce času, teprve až na podzim budou skla spojena novými olověnými pásky.

Fotogalerie zde

 
Restaurování malovaných vitráží kostela sv. Jiří ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
20.07. 2017 13:36
Sample Image

Vlastník kostela sv. Jiří, město Velvary, pokračuje i v letošním roce v jeho celkové obnově. Po opravě fasády přichází na řadu restaurování barevných vitráží, z nichž v současnosti byly demontovány čtyři celky, které budou zpět osazeny během listopadu 2017.

Renesanční jednolodní kostel osvětlují vysoká okna s barevnými vitrážemi pocházejícími z konce 19. století. S největší pravděpodobností je realizovala pražská dílna Jana Kryšpína. Vitráže jsou provedeny klasickou technikou zakládání skla do oboustranně cínovaného olověného profilu; malovaný stylizovaný rostlinný ornament je proveden sklářskými vypalovacími barvami. Sklo je ručně vyráběné, válcované, v některých detailech je užito i sklo foukané, rozžehlené z nafouknutých válců. Vitráže jsou vodorovně děleny kovovými příčkami, které se nacházejí v poměrně dobrém stavu oproti olověným profilům spojujících jednotlivá barevná skla, jež jsou narušená ve spojích nebo úplně chybí; záměrem je jejich kompletní výměna a nové provedení. Okenní otvory s kamenným ostěním, do kterých jsou vitráže zatmeleny, nebyly při osazování s dostatečnou precizností vyměřeny. Při demontáži bylo nutné některé tabule prohnout, aby je bylo možné vyndat nebo naopak místy nedoléhaly k ostění. Proto restaurátor zaměřil současný stav a vytvořil nové šablony z kartonu, kterým přizpůsobí krajní olověné profily tak, aby mohly být vitráže správně zasazeny do prohloubené drážky v ostění. Technologie výroby (např. výroba skla, vypalovaná sklomalba) bude vycházet z originálního provedení.

Fotogalerie zde

 
Dokončení etapy obnovy průčelí historické radnice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.07. 2017 17:06
Sample Image

Práce probíhaly od listopadu 2016 do poloviny července letošního roku. Byly opraveny kamenické i štukové zdobné prvky, fasáda byla opatřena novým barevným nátěrem, lícová okna i vstupní dveře byly repasovány, staticky byly zajištěny jak drobné trhliny, tak rozměrný portál s balkónem tzv. portikus, který pokryla nová dlažba. Bylo restaurováno kovové zábradlí a kamenný erb města na balkónu, kde bylo nutné nově vyřešit systém odtoku dešťové vody a oplechování. Závěrem budou zadány do výroby nové pískovcové desky poškozeného soklu, které však nejsou definitivním řešením. Další etapa obnovy by měla pokračovat na fasádě horní části stavby, tj. vysoké věži a dále ve vstupních prostorách včetně barokního schodiště v interiéru. 

Fotogalerie z průběhu prací zde.

 
Zrestaurovaný Halašův Kříž ve Zlonicích Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.07. 2017 16:59
Sample Image

Pozdně barokní dílo, které je jednou z řady drobných památek regionu, najdeme v Pejšově ulici ve Zlonicích. Kamenný kříž s litinovým korpusem Krista a podstavcem je dělen celkem na devět částí. V čelním zrcadle soklu se nachází původní český nápis s datací: „Pochválen Buď Gesus Krystus Ke czti a chwale Ukrizowaneho Spasitele Boží muka Postviti dal Gan Petr Halla Leta Panie 1734.“ Halašův kříž připomíná kruté ukončení bohoslužebného shromáždění kališníků. Kříž s podstavcem byl nakloněn v ose až o 15 cm, proto byl vybudován nový základ a systém odvodnění tak, aby došlo ke statické stabilizaci. Samotný kámen byl poškozen klimatickými vlivy (zvětrávání) i vlivem koroze (prasklé břevno kříže). Odstraněny byly mikrobiologické nečistoty (roztokem, kartáči, tlakovou parou) i nevhodné betonové vysprávky. Vedle běžného nanášení zpevňovacího roztoku bylo užito pro silně poškozené části i vakuové napouštění (kříž, hlavice se skálou). Korodované čepy byly nahrazeny dvěma čepy nerezovými (dřík, kříž). Průzkum barevných vrstev těla Kristova neprokázal původní zlacení, proto nebyl důvod jej aplikovat v rámci obnovy. Korpus je navíc patrně na kříži druhotně umístěn z neznámé provenience. Typově i zpracováním včetně nápisu v češtině jsou Halašovu kříži blízká boží muka v Pálči.

Fotogalerie zde.

 
Střecha věže kostela Všech Svatých v Knovízi Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
28.06. 2017 12:23

Sample ImageProbíhá další etapa opravy střešní báně velké věže – jedna ze zásadních památkových oprav na Slánsku. V minulém roce byla opravena dřevěná konstrukce, nyní sledujeme práce na střešní krytině – falcovaní měděným plechem. Pláty připevněné heftíky jsou kladeny horizontálně dle původního provedení. Kladeny jsou na folii, nikoliv přímo na prkenné bednění a to proto, aby na spodní straně plechu nedocházelo ke kondenzaci vody a následné degradaci plechu. „Odtoková korýtka“ pro dešťovou vodu na nárožích střechy mistři klempíři vytváří pomocí falcovací lopatky a kleští. Na závěr bude báň zakončena makovicí a zlaceným kovovým křížem.

Aktuální fotogalerie zde

 
Historická radnice ve Slaném bez části lešení Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
26.05. 2017 10:41

Sample Image

Renesanční objekt radnice můžeme nyní opět obdivovat bez horní části lešení. Spatříme tak opravená dřevěná okna v líci, které bylo nutno zbavit nepůvodních plechových okapniček, které se při otevření zarývaly do štukové profilace ostění. S tím byly i vyměněny nevhodné novodobé hliníkové okenní kličky za mosazné; původní mosazné se dochovaly pouze na oknech vnitřních. Kromě minimálně poškozených kamenných a štukových prvků horní části fasády byla věnována pozornost zejména trhlinkám v nadpraží okenních otvorů, které bylo nutné sešít systémem helifix (tj. vložením nerezové výztuže do vysokopevnostní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek ve zdivu). Fasádu posléze rozjasnila obnova barevného nátěru. Konstrukce lešení zůstává i nadále v přízemní části stavby, kde je třeba učinit opatření doporučená statikem. Bylo zjištěno, že předstupující část se vstupem a balkónem, tzv. portikus se vlivem zatékání z balkonu odděluje a předklání před samotnou stavbu. Tato masivní hmota bude upevněna ke stavbě pomocí čtyř asi dvoumetrových táhel, jejichž montáž vyžaduje speciální techniku. Restaurátorské práce na erbu města, balkónových sloupcích a další zednické práce nelze provádět zároveň, a proto dochází k prodloužení termínu dokončení prací do poloviny července.

Fotogalerie zde.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 16 z 80