Index
Restaurování malovaných vitráží kostela sv. Jiří ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
20.07. 2017 13:36
Sample Image

Vlastník kostela sv. Jiří, město Velvary, pokračuje i v letošním roce v jeho celkové obnově. Po opravě fasády přichází na řadu restaurování barevných vitráží, z nichž v současnosti byly demontovány čtyři celky, které budou zpět osazeny během listopadu 2017.

Renesanční jednolodní kostel osvětlují vysoká okna s barevnými vitrážemi pocházejícími z konce 19. století. S největší pravděpodobností je realizovala pražská dílna Jana Kryšpína. Vitráže jsou provedeny klasickou technikou zakládání skla do oboustranně cínovaného olověného profilu; malovaný stylizovaný rostlinný ornament je proveden sklářskými vypalovacími barvami. Sklo je ručně vyráběné, válcované, v některých detailech je užito i sklo foukané, rozžehlené z nafouknutých válců. Vitráže jsou vodorovně děleny kovovými příčkami, které se nacházejí v poměrně dobrém stavu oproti olověným profilům spojujících jednotlivá barevná skla, jež jsou narušená ve spojích nebo úplně chybí; záměrem je jejich kompletní výměna a nové provedení. Okenní otvory s kamenným ostěním, do kterých jsou vitráže zatmeleny, nebyly při osazování s dostatečnou precizností vyměřeny. Při demontáži bylo nutné některé tabule prohnout, aby je bylo možné vyndat nebo naopak místy nedoléhaly k ostění. Proto restaurátor zaměřil současný stav a vytvořil nové šablony z kartonu, kterým přizpůsobí krajní olověné profily tak, aby mohly být vitráže správně zasazeny do prohloubené drážky v ostění. Technologie výroby (např. výroba skla, vypalovaná sklomalba) bude vycházet z originálního provedení.

Fotogalerie zde

 
Dokončení etapy obnovy průčelí historické radnice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.07. 2017 17:06
Sample Image

Práce probíhaly od listopadu 2016 do poloviny července letošního roku. Byly opraveny kamenické i štukové zdobné prvky, fasáda byla opatřena novým barevným nátěrem, lícová okna i vstupní dveře byly repasovány, staticky byly zajištěny jak drobné trhliny, tak rozměrný portál s balkónem tzv. portikus, který pokryla nová dlažba. Bylo restaurováno kovové zábradlí a kamenný erb města na balkónu, kde bylo nutné nově vyřešit systém odtoku dešťové vody a oplechování. Závěrem budou zadány do výroby nové pískovcové desky poškozeného soklu, které však nejsou definitivním řešením. Další etapa obnovy by měla pokračovat na fasádě horní části stavby, tj. vysoké věži a dále ve vstupních prostorách včetně barokního schodiště v interiéru. 

Fotogalerie z průběhu prací zde.

 
Zrestaurovaný Halašův Kříž ve Zlonicích Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.07. 2017 16:59
Sample Image

Pozdně barokní dílo, které je jednou z řady drobných památek regionu, najdeme v Pejšově ulici ve Zlonicích. Kamenný kříž s litinovým korpusem Krista a podstavcem je dělen celkem na devět částí. V čelním zrcadle soklu se nachází původní český nápis s datací: „Pochválen Buď Gesus Krystus Ke czti a chwale Ukrizowaneho Spasitele Boží muka Postviti dal Gan Petr Halla Leta Panie 1734.“ Halašův kříž připomíná kruté ukončení bohoslužebného shromáždění kališníků. Kříž s podstavcem byl nakloněn v ose až o 15 cm, proto byl vybudován nový základ a systém odvodnění tak, aby došlo ke statické stabilizaci. Samotný kámen byl poškozen klimatickými vlivy (zvětrávání) i vlivem koroze (prasklé břevno kříže). Odstraněny byly mikrobiologické nečistoty (roztokem, kartáči, tlakovou parou) i nevhodné betonové vysprávky. Vedle běžného nanášení zpevňovacího roztoku bylo užito pro silně poškozené části i vakuové napouštění (kříž, hlavice se skálou). Korodované čepy byly nahrazeny dvěma čepy nerezovými (dřík, kříž). Průzkum barevných vrstev těla Kristova neprokázal původní zlacení, proto nebyl důvod jej aplikovat v rámci obnovy. Korpus je navíc patrně na kříži druhotně umístěn z neznámé provenience. Typově i zpracováním včetně nápisu v češtině jsou Halašovu kříži blízká boží muka v Pálči.

Fotogalerie zde.

 
Střecha věže kostela Všech Svatých v Knovízi Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
28.06. 2017 12:23

Sample ImageProbíhá další etapa opravy střešní báně velké věže – jedna ze zásadních památkových oprav na Slánsku. V minulém roce byla opravena dřevěná konstrukce, nyní sledujeme práce na střešní krytině – falcovaní měděným plechem. Pláty připevněné heftíky jsou kladeny horizontálně dle původního provedení. Kladeny jsou na folii, nikoliv přímo na prkenné bednění a to proto, aby na spodní straně plechu nedocházelo ke kondenzaci vody a následné degradaci plechu. „Odtoková korýtka“ pro dešťovou vodu na nárožích střechy mistři klempíři vytváří pomocí falcovací lopatky a kleští. Na závěr bude báň zakončena makovicí a zlaceným kovovým křížem.

Aktuální fotogalerie zde

 
Historická radnice ve Slaném bez části lešení Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
26.05. 2017 10:41

Sample Image

Renesanční objekt radnice můžeme nyní opět obdivovat bez horní části lešení. Spatříme tak opravená dřevěná okna v líci, které bylo nutno zbavit nepůvodních plechových okapniček, které se při otevření zarývaly do štukové profilace ostění. S tím byly i vyměněny nevhodné novodobé hliníkové okenní kličky za mosazné; původní mosazné se dochovaly pouze na oknech vnitřních. Kromě minimálně poškozených kamenných a štukových prvků horní části fasády byla věnována pozornost zejména trhlinkám v nadpraží okenních otvorů, které bylo nutné sešít systémem helifix (tj. vložením nerezové výztuže do vysokopevnostní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek ve zdivu). Fasádu posléze rozjasnila obnova barevného nátěru. Konstrukce lešení zůstává i nadále v přízemní části stavby, kde je třeba učinit opatření doporučená statikem. Bylo zjištěno, že předstupující část se vstupem a balkónem, tzv. portikus se vlivem zatékání z balkonu odděluje a předklání před samotnou stavbu. Tato masivní hmota bude upevněna ke stavbě pomocí čtyř asi dvoumetrových táhel, jejichž montáž vyžaduje speciální techniku. Restaurátorské práce na erbu města, balkónových sloupcích a další zednické práce nelze provádět zároveň, a proto dochází k prodloužení termínu dokončení prací do poloviny července.

Fotogalerie zde.

 
Oprava střechy zámku ve Smečně Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
26.05. 2017 09:58
Sample Image

Prejzová krytina renesančního zámku ve Smečně je již dlouhá léta v havarijním stavu. Prejzy jsou na mnoha místech popraskané, olámané, postupně se vydroluje malta, do níž jsou pokládány. Funkční přestala být i provizorní řešení ochrannou fólií. V několika partiích je zřejmé zatékání do krovu či ke koruně a k hlavní římse. Následkem bylo odpadnutí téměř třímetrové části římsy východní věže zámku v roce 2014. Nutná je též výměna okapů, které jsou lokálně poškozené a děravé. Výrazně poškozené jsou též jedinečné komíny s lokálně opadanou omítkou a narušeným, místy rozvolněným zdivem. Napravení stavu střechy čtyřkřídlého objektu s dvěma věžemi je nesmírně finančně náročné a právě proto Středočeský kraj, jenž je vlastníkem, zahájil práce až nyní a potrvají do konce letošního října.  

Fotogalerie zde.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 16 z 79